Saken oppdateres. 

Under dagens pressekonferanse om koronatiltakene i Oslo ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen vraker den omstridte regelen om at det under produksjoner kun var lov med én person i rommet om gangen, pluss en tekniker og en fotograf. 

Nå åpner Johansen for inntil fem personer og nødvendig personell i rommet om gangen under digitale produksjoner. 

Etter at tiltaket om kun én person i rommet trådte i kraft, sa Jeanette Haukland, daglig leder i Sponsor- og eventforeningen, at forbudet i praksis betød kroken på døra for all digital innsats eventbyråene har lagt ned de siste månedene. 

Kampanje skrev også om fortvilede event-topper som bønnfallt Oslo-byrådet om å snu, mens Kampanjes redaktør Knut Kristian Hauger skrev at tiltaket ikke bidro mye i kampen mot korona

- Det er bra at Oslo kommune har lyttet til våre innspill når de nå åpner for inntil fem personer og nødvendig personell i forbindelse med digitale arrangementer, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser nå til Kampanje. 

- Når samfunnet ellers er delvis nedstengt, er digitale arrangementer avgjørende for alt fra kundekontakt til kunnskapsformidling og samfunnsdebatten. Ikke minst er de viktige for arbeidsplasser i event og arrangementsbransjen, hvor mange har måttet omstille seg fra å levere fysiske til digitale smittevernssikrede arrangementer, legger hun til.

I endringen i forskriften skriver kommunen blant annet at de de siste to ukene har «fått gode innspill om at små digitale arrangementer bør kunne gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler». De skriver at formålet med forbudet var å begrense mobiliteten.

- Det er samtidig viktig for byrådet at byens befolkning får gode digitale tilbud i denne krevende tiden. For å legge bedre til rette for digitale arrangementer åpnes det derfor opp for at det kan være inntil fem personer tilstede samtidig på slike arrangementer. Eksempler på dette kan være webinarer, nettkonferanser, paneldebatter, bokbad mv. For å gjennomføre digital strømming vil det ofte være behov for produksjonspersonell, i tillegg til deltakere på selve arrangementene. Produksjonspersonell kan eksempelvis være lydteknikere, fotografer m.f.l, heter det videre.