Under dagens møte i Kringkastingsrådet var Frank Gander, redaktør i NRKs dokumentar og samfunn, og Cecilie Ellingsen, redaktør i Brennpunkt, invitert for å redegjøre for sine valg knyttet til «Guds Utvalgte».

I forkant av møtet hadde Kringkastingsrådet mottatt over 320 klager om Brennpunkt-dokumentaren «Guds Utvalgte» om Brunstad Christian Church (BCC), tidligere kjent som Smiths Venner. I dokumentaren avdekker Brennpunkt-redaksjonen sosial kontroll og økonomisk samrøre, noe mange BCC-medlemmer har protestert høylytt mot i pressen.

De fleste klagene skal være sendt inn av BCC-medlemmer, og BCC har også sendt inn en omfattende klage på syv sider. 

- Vår oppgave er å være tett på det som er viktig for folk, gjennom å avdekke, dokumentere og vise sammenhenger og i samfunnet. Og å utfordre både oss selv og publikum med metodevalg og fortellergrep. Vi skal sette dagsorden og fortelle historier som ellers ikke blir fortalt. Vi skal få folk til å forstå både seg selv og samfunnet bedre gjennom å gjøre folk bedre i stand til å ta valg som kan skape endring, sier Gander.

Han sier at et undersøkende prosjekt om et trossamfunn ikke trenger å å tegne et fullstendig bilde av en menighet eller en religion.

- Man kan fokusere på det problematiske, dog på en faktabasert og balansert måte, sier Gander.

Han sier også at han synes det er krevende og vanskelig å lage kritisk journalistikk om og rundt trossamfunn.

- Jeg synes ikke det er rart at dette kan oppleves smertefullt, eller at folk er opprørte, sinte eller triste når NRK gransker nettopp deres menighet eller vi påviser feil eller mangler i lederskapet, sier Gander.

Les også: Over 320 klager på NRK-dokumentar: - Stigmatiserer en kristen minoritet

Brennpunkt-redaktør innrømmer svakhet

Ellingsen, redaktør i Brennpunkt, forteller at arbeidet med «Guds Utvalgte» begynte for et halvt år siden, etter at et nytt lovforslag om at trossamfunn som drev negativ sosial kontroll kunne bli fratatt pengestøtte fra staten, ble lagt frem.

- Referansen til den kommende loven er borte, det er en svakhet, innrømmer hun.

Ifølge Gander har ledelsen i BCC brukt tid på å skape et fiendebilde av NRK, og å spre desinformasjon. Han understreker at de fleste klagene kommer fra BCC-medlemmer.

- Vi har ikke vært ute etter å krenke noen sin religion, eller retten til religionsutøvelse, sier han.

Rådsmedlem Trude Drevland peker på at BCC er et offentlig registrert trossamfunn, som mottar mange millioner i støtte. I likhet med de andre rådsmedlemmene som uttaler seg, er Drevland positiv til at Brennpunkt har undersøkt det kristne trossamfunnet. 

- BCC må finne seg i at vi lever i et samfunn hvor både ytringsfrihet og det å bli sett på kritiske øyne, er slik det skal være i et demokratisk samfunn, sier Drevland blant annet.

Hun stiller seg samtidig kritisk til Brennpunkts kildebruk, og spesielt bruken av en nederlandsk kilde ved navn Van Der Linden, som tidligere har vært medlem i BCC, og som er dømt for økonomisk svindel i Nederland.

- Det er sånn at når vi får redegjort for oss hvor grundig og gjennomgående man arbeider, så blir man imponert, og jeg skulle ønske at Van der Lindens rolle var mindre, for det ville gitt økt tillit, sier hun.

Selbekk: - Viktig å drive kritisk journalistikk mot kristne miljøer
Rådsmedlem Vebjørn Selbekk, som også er redaktør i den kristne avisa Dagen, betegner det hele som en interessant debatt.

- Det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold, og det gjelder også i kristne miljøer. Så sier Frank Gander noe viktig om hvor krevende det er å drive kritisk journalistikk i religiøse miljøer, men det er viktig at man gjør det likevel. Også religiøs makt må utfordres, pressen har en oppgave om å utfordre og å ettergå alle typer makt, sier Selbekk.

Han mener at mange trossamfunn har en «lang vei å gå» når det kommer til åpenhet.

- Det er kritikkverdig at BCC-ledelsen istedenfor å åpne opp døra, sender advokater. Jeg liker ikke demoniseringen av journalistikk, journalister og NRK som vi har sett derifra, både før, under og etter arbeidet med denne dokumentaren, sier Selbekk.

Samtidig sier han at han har et todelt inntrykk av dokumentaren.

- De gjør en veldig god jobb når det gjelder å dokumentere sosial kontroll, og den ene delen av programmet handler om det. Det andre handler om de økonomiske forholdene, der er jeg litt mindre imponert, og litt enig med Trude, sier Selbekk.