De siste ukene har det stormet rundt Shabana Rehman Gaarder og hennes stiftelse Født Fri, etter at Vårt Land omtalte en rekke varsler fra tidligere ansatte. Varslerne beskylder Rehman Gaarder for pengesløsing, uryddige arbeidsforhold og sosial kontroll.

I september ble det kjent at Kunnskapsdepartementet stanser all pengestøtte til stiftelsen, etter en granskingsrapport utført av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

I en sak hos Journalisten langer Rehman Gaarder ut mot Vårt Land, som hun mener har kjørt henne «gjennom et helvete».

Rehman Gaarder har klaget inn avisen til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og sier at kjernen i klagen er at hun har blitt forhåndsdømt. 

- Jeg har stått helt sjanseløs til å komme med imøtegåelse mot anklager, på grunn av den måten journalistikken har blitt utført på. Alle anklager kommer fra anonyme kilder, mange anklager har ikke blitt dokumentert i det minste, og Vårt Land har utelatt fra sine artikler at regnskapene for Født Fri har blitt revisorgodkjent hver år, uten anmerkninger. Det er noe som i det minste ville gitt en viss balanse til saken, sier hun. 

Rehman sier også til Journalisten at pressen ukritisk har videreformidlet opplysninger i granskningsrapporten, som hun mener inneholder flere beviselige feil.

- Det er ikke nok at journalistene som omtaler rapporten og varslene henter inn samtidig imøtegåelse. Det de skriver må være sant. Det er ikke nok å vise rapporten og Rehman Gaarders svar som to motstridende synspunkter, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen til Kampanje.

Bodahl-Johansen sier at Rehman Gaarder uten tvil har fått hard medfart i mediene, men vil likevel ikke slå fast at hun er utsatt for forhåndsdømming.

- Ingen er forhåndsdømt hvis det som står på trykk er korrekt. Da er det bare et spørsmål om saken har offentlig interesse, sier han.

- Det er imidlertid ikke gitt at rapporten er korrekt. Men den må omtales med de nødvendige forbehold og man må gi plass til samtidig imøtegåelse. Her er beskyldningene av en så alvorlig karakter at man må være grundig med å innhente samtidig imøtekommelse og la den som utsettes for beskyldninger få tid til å svare, legger han til.  

Vårt Lands sjefredaktør Bjørn K. Bore avviser at Vårt Land har begått presseetiske overtramp i arbeidet med saken. Til Journalisten sier han at de ser frem til behandlingen av saken i PFU.