Fredag ettermiddag slapp eieren av Dagens Næringsliv, NHST Media Group, sin resultatrapport for årets tredje kvartal. De viser at selskapet hadde en omsetning på drøye 255 millioner kroner i tredje kvartal. Det var en nedgang over 30 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Inntektssiden er sterkt preget av koronasituasjonen, men takket være betydelige kostnadskutt leverer vi på linje med fjoråret, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask til DN.

Nedgangen skyldes blant annet salget av Morgenbladet til Dagsavisen-eier Mentor Medier i andre kvartal.

Korrigert for salget av Morgenbladet, hadde konsernet en nedgang i brukerinntektene på 0,7 prosent og en nedgang i de samlede driftsinntektene på 8,9 prosent. Samtidig har konsernet en nedgang i kostnadene på 50 millioner kroner etter at styret i NHST innførte et kostnadsprogram med mål om å spare mer enn 100 millioner kroner i 2020.

Fall i reklamesalget
NHSTs reklameinntekter falt med 31 prosent til 40,7 millioner kroner i tredje kvartal. Det var særlig papirbasert annonsering som gikk tilbake, men også inntekter fra konferanser og arrangementer ble betydelig lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Konsernsjefen sier til egen avis at det er tegn til bedring.

- Reklameinntektene er betydelig ned sammenlignet med samme kvartal i fjor, men vi har sett tegn til bedring de siste månedene på enkelte områder sammenlignet med andre kvartal. Det er usikkert hvordan det vil utvikle seg mot slutten av året. De digitale brukerinntektene har en positiv utvikling, men det er krevende på inntektssiden i teknologiselskapene våre. Vi har derfor iverksatt tiltak for å øke disse, sier hun.

Selv om reklamesvikten er stor, så er den likevel mindre enn fallet i andre kvartal da NHST nærmest halverte reklamesalget sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.  

Les også: DN-eier halverer reklamesalget: - 2020 blir et korona-år

Her kan du se regnskapstallene til NHST for årets tredje kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2020 2019 Endring i %
Omsetning 255,5 288,4 - 11,4
Driftsresultat 4,7 - 15,0 -
Resultat før skatt 4,7 - 16,0 -