Onsdag formiddag klokken ti legger regjeringen frem sitt statsbudsjett for valgåret 2021, og kulturminister Abid Raja presenterer sitt første kultur- og mediebudsjett. Årets budsjett blir også det første budsjettet regjeringen legger frem uten Fremskrittspartiet som del av regjeringskollegiet.

Etter det Kampanje kjenner til blir det budsjett som ikke skiller seg vesentlig fra inneværende år, slik det ble presentert på denne tiden i fjor.

Les også: Kraftig økning av pressestøtten: - Vi forventer flere titalls millioner, sier lokalavissjef

Den gang var det lokalavisene som var den store vinneren etter at regjeringen under daværende medieminister Trine Skei Grande økte pressestøtten til lokalavisene med 30 millioner kroner og doblet den såkalte innovasjonsstøtten til 20 millioner kroner. I tillegg kom det en justering på ti millioner kroner for å dekke opp et etterslep på manglende pris- og lønnsvekst fra tidligere års budsjetter – altså totalt 50 millioner kroner.

Les også: 40 prosjekter får 20 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra Medietilsynet

Tirsdag kveld var Kampanje i kontakt med flere kilder og mye tyder på at nivået på støtten på snaue 360 millioner kroner videreføres, men at støtten også i år lønns- og prisjusteres.

- Forventningene våre til årets budsjett, er at kulturministeren vil gjøre en innsats for å sikre og styrke mediemangfoldet. Vi håper videre at han vil følge opp Mediestøttemeldingen både i kroner og varslede tiltak, og særlig håper vi Raja vil se på den mediepolitiske verktøykassen, slik at den er godt forberedt når vi nå går inn i en svært intens og krevende høst der mediebransjen må øke endringstakten ytterligere. Vi forventer at departementet også følger opp dette opp overfor Stortinget, sier administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi S. Øgrey til Kampanje.

Kulturdepartementet ønsket tirsdag kveld ikke å gi Kampanje noen kommentarer knyttet til mediebudsjettet.

- Håper innovasjonsstøtten videreføres
Budsjettøkningen i fjor kom etter at daværende statsråd Skei Grande hadde lovet økt pressestøtte og mer til lokalavisene under fremleggelsen av den store mediemeldingen, som også omtales som Mediestøttemeldingen.  

Hos Landslaget for lokalaviser (LLA) sier generalsekretær Thomas Bruvik at situasjonen fortsatt er krevende for landets lokalaviser og at han håper innovasjonsstøtten på 20 millioner kroner videreføres, i tillegg til at den generelle økningen av pressestøtten opprettholdes.

- Vi fikk et etterlengtet og veldig nødvendig løft på fjorårets budsjett og der pengene kom i år. Jeg håper jo virkelig at regjeringen viderefører innovasjonsstøtten til lokalavisene. Det har vært svært viktig for en presset lokalavisbransjen og jeg håper også det fremdeles blir fremhevet i statsbudsjettet at det skal satses videre på de norske lokalavisene.  Uten de ekstra pengene som kom i år, ville vi hatt færre lokalaviser og spesielt i den gruppen som består av de minste og mest sårbare avisene, sier Bruvik.  

- Høsten blir vel så tung som våren
Samtidig kommer budsjettet på en tid der norsk mediebransje er inne i et av sine mest krevende år med koronakrisen brutale innhogg i annonsemarkedet og fortsatt fall i papiravisenes opplag. Kulturminister Abid Raja har derfor allerede til gode sett mediehusene med en krisepott på 300 millioner kroner.

Les også: Abid Raja lover rask utbetaling av krisepenger - løsner på tildelingskrav

Pengene her lar imidlertid enda vente på seg ettersom Medietilsynet fortsatt ikke har fordelt pengene.

- Med en eventuell videreføring av nivået på pressestøtten neste år og krisepakken på 300 millioner kroner, er det nok til å komme igjennom denne krevende koronatiden?

- Nå vet vi ikke hvor mye som blir brukt opp av pengene som ligger i denne kriseordningen som jo heller ikke har truffet helt på innretningen. Men blir ikke disse pengene brukt opp, vil vi garantert komme med innspill om hvordan pengene som er satt av i denne potten kan brukes opp. Vi ser at høsten blir vel så tung som våren og kan ikke si at nå er problemene over, sier Bruvik.

Les også: Arbeiderpartiet vil øke mediestøtten med 180 millioner