Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja legger i dag frem et kulturbudsjett der produksjonstilskuddet til norske aviser øker med omtrent ti millioner kroner, tilsvarende pris- og lønnsvekst, til 369,5 millioner kroner. I tillegg beholder regjeringen innovasjonstilskuddet på 20,9 millioner kroner.

Det er som forventet, ifølge kilder Kampanje har snakket med.

- Lokalavisene fikk et solid løft i år og det blir videreført nå. Pengene er en fast sum, så det er vi veldig glad for. Også synes vi det er viktig at innovasjonsstøtten blir videreført, det er en støtte på 20 millioner som særlig er rettet mot lokalaviser, og det synes vi er viktig i disse tider, sier generalsekretær Thomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser til Kampanje.

Les mer: Raja klar med sitt første mediebudsjett - rører ikke pressestøtten

- Krevende høst
Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes landsforening (MBL) mener dette er sårt tiltrengte penger.

- Koronapandemien har vist at redaktørstyrte mediers rolle er viktigere enn noen gang. Da ser vi jo at det er viktig at mediestøtten videreføres, også ønsker vi en mer konkret oppfølging av mediestøtte-meldingen. Helt konkret ønsker vi at arbeidet med en mediepolitisk verktøykasse nå prioriteres, slik Stortinget har bedt om, sier Øgrey til Kampanje.

- I mediehusene våre jobbes det intenst for å sikre god journalistikk til alle, og vi går inn i en krevende høst hvor endringstakten kommer til å øke, og da må vi være årvåkne for å se på behovet for ytterlige kompensasjoner, sier Øgrey.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier i en kommentar at bevilgningene er som forventet, men at det fortsatt hersker stor usikkerhet rundt behovene i kjølvannet av koronakrisen.

- Det er selvsagt viktig at mediestøtten justeres for pris- og lønnsveksten, men den store usikkerhetsfaktoren er hva slags etterslep vi vil dra med oss inn i 2021 som følge av den massive svikten i annonseinntektene som mange mediehus har opplevd. Det tar ikke budsjettet høyde for. Vi må imidlertid kunne forvente at regjering og storting vil stille opp med midler dersom det viser seg at virkningene av krisen blir omfattende og – ikke minst – dersom de blir mer permanente. Den ekstraordinære støtten som ble vedtatt i vår har bare delvis truffet behovene, sier han.

Øker NRK-midlene med 153 mill.
Den totale direkte mediestøtten, inkludert støtten til samiske aviser og distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark, beløper seg til 428,5 millioner kroner.

I tillegg bevilger regjeringen 5,9 milliarder kroner til NRK. Det er en økning på 153 millioner kroner fra 2020 og er i tråd med Stortingets vedtak om at NRKs økonomiske ramme for årene 2020 til 2022 skal justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 prosent.

Regjeringen setter også av 135 millioner kroner i henhold til allmennkringkastingsavtalen de har med TV 2. Disse pengene får TV 2 dersom de overholder forpliktelsene i avtalen. I år fant Medietilsynet at kanalen oppfylte alle unntatt én forpliktelse, og TV 2 kan derfor vente seg en avkortet kompensasjon for 2020.

Medietilsynet får 2,3 millioner kroner å rutte med i 2021. Over halvparten skal gå til å håndheve den nye bestemmelsen i kringkastingsloven som gjør det ulovlig å distribuere markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse til å operere i Norge. Denne lovendirngen trer i kraft 1. januar 2021.