Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge viser som fortsatt svært negative tall etter årets ni første måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtidig viser tallene, ifølge daglig leder i Mediebyråforeningen, «at den forsiktige bedringen fortsetter i september.»

- Men koronasituasjonen legger fremdeles en kraftig demper på reklamemarkedet. Innstrammingene i Oslo på grunn av økt smitte, kan ha skapt en demper på den optimismen vi sporet etter august, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen.

Etter årets ni første måneder viste reklameomsetningen via mediebyråene en nedgang på 15,9 prosent, marginalt bedre enn etter åtte måneder. I august var nedgangen på minus 16,1 prosent.

Samtlige kanaler er i minus i september måned, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Det er reklamebæreren kino som fremdeles har hatt størst nedgang i prosent etter ni måneder i år. Nedgangen etter ni måneder er på 53,7 prosent for kino. Utendørs har hatt en nedgang på 37,7 prosent i den samme perioden.

- Kino spesielt har fått en ekstra smertelig nedtur på grunn av koronasituasjonen, men vi håper de nye retningslinjene for arrangementer, kan bidra til at dette endres neste måned. Vi er vel flere som kunne tenke oss en tur på kino etter flere måneder med tv-seeing, sier Mandt Larsen.

Internett større enn TV
Internett er i det store koronaåret 2020 den største reklamekanalen, med en andel av den totale reklameomsetningen på 39,4 prosent, mot tradisjonell TVs andel på 36,7 prosent.

- Internett er ned med 8,9 prosent etter årets åtte første måneder. Innen denne kategorien er det igjen mobil/tablet som har fått den største nedturen, sier Merete Mandt Larsen.

TV kan vise til en svak bedring til minus 15,7 prosent for årets ni første måneder, mens de per august hadde 16,1 prosent. Som en stor reklamebærer følger TV tilnærmelsesvis den samme utviklingen som totalmarkedet.   

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for snaue seks milliarder i årets ni første måneder, mot nesten 7,1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Her kan du se utviklingen per kanalen etter tre kvartaler i 2020. Alle tall i MNOK. 

Medekanal 2020 20121 Endring i % 
Internett 2.345.077 2.573.356 - 8,9
- Display 902.242 970.193 - 7,0
- Mobil/tablet 124.593 202.897 - 3,8
- Sosiale medier 521.787 543.511 - 3,9 
- Søk 450.806 496.779 - 9,2 
- Video 345.649 359.976 - 3,9 
TV 2.184.970 2.592.763 - 15,7 
Radio 241.255 261.766 - 7,8 
Kino 48.768 105.228 - 53,6 
Utendørs/plakat 267.244 428.681 - 37,6 
Dagspresse  262.871 375.124 - 29,9 
Ukepresse/magasiner 33.771 46.667 - 27,6
Fagpresse 17.462 20.316 -14,0
DM 500.160 636.599 - 21,4 
Andre medier 57.148 46.905 + 21,8 
Sum omsetning 5.958.726 7.087.405 - 15,9
Programmatisk 590.835 627.066 - 5,7