I en ny undersøkelse fra Medietilsynet fremkommer det at halvparten av barna mener foreldre har lagt ut bilder av dem uten å spørre. Det kommer frem i Medietilsynets undersøkelser Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020.

Medietilsynet har siden 2006 samlet inn data om barn og unges mediehverdag.

Mens nesten åtte av ti foreldre sier at de spurte barna om lov før de la ut bilder eller video av dem i sosiale medier, mener bare halvparten av barna som det er blitt delt bilder av at de er spurt.

To av tre 9-18-åringer har opplevd at foreldrene ofte eller noen ganger deler bilder av dem på Instagram, Facebook eller Snapchat, men kun halvparten av disse sier at de ble spurt om lov sist gang foreldrene la ut et bilde av dem.

- Alltid spørre
Det er første gang Medietilsynet har tall som gjør at det er mulig å sammenligne foreldre og barns svar på dette spørsmålet.

- Vi mener det er viktig at foreldrene er gode rollemodeller, og lærer barna om kritisk medieforståelse. En viktig regel er å alltid spørre før man deler bilder eller videoer av noen i sosiale medier. Her bør de voksne gå foran som et godt eksempel, men ifølge våre undersøkelser opplever mange barn at foreldrene synder mot dette, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Flertallet bryr seg ikke når foreldrene deler bilder. To av tre 9-18-åringer sier at de ikke brydde seg sist gang foreldrene delte bilder av dem.

Ti prosent ber om sletting
Av de foreldrene som deler bilde eller video av barnet sitt i sosiale medier, sier ti prosent at barnet har bedt om at bildet eller videoen blir slettet. Det er særlig 13-14-åringenes foreldre som sier at deres barn har bedt om dette.

- Undersøkelsen viser at mer enn to av ti foreldre med barn i denne aldersgruppen har opplevd at tenåringen ikke ønsker bilde eller video av seg selv i sosiale medier. Det er det viktig at vi foreldre respekterer, sier Velsand.