I dag la Abid Q. Raja frem sitt første budsjett som kultur- og likestillingsminister. Det inkluderer et mediebudsjett uten de store endringene. Regjeringen viderefører produksjonstilskuddet til norske aviser, kun justert for pris- og lønnsvekst, på 369,5 millioner kroner. I tillegg beholder regjeringen innovasjonstilskuddet på 20,9 millioner kroner.

Les også: Øker mediestøtten med ti millioner kroner og beholder innovasjonsstøtten

Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, er ikke spesielt imponert over det første mediebudsjettet til kulturminister Abid Raja og kaller det for «et helt flatt mediebudsjett.»

- Det er dessverre som forventet og det er skuffende med så lite oppmerksomhet rundt medienes situasjon gitt annonsekrisa som slo ned i en ellers krevende situasjon for Medie-Norge, sier Trettebergstuen.

Sp vil øke med 40-50 millioner
Senterpartiets mediepolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen mener «det bare skulle mangle» at budsjettet ble inflasjonsjustert.

- Men utover det så hadde jeg forventa at det også kom flere titalls millioner i påplussninger for mediene siden mange av dem har hatt store utfordringer økonomisk under koronaepidemien. Og ikke minst siden krisestøtten som mediene omsider fikk, ble mer gjerrig fra regjeringens hold enn nødvendig med et regelverk som gjorde at særlig lokalaviser faller utenfor.

Senterpartiet vil styrke satsingen på lokalavisene med ytterligere 40-50 millioner kroner, sier hun.

- For at ikke de mest utsatte av disse, som opererer på veldig små marginer og har lite egenkapital, faktisk overlever framover etter stor annonsesvikt det siste halve året

- Burde fått økning
Heller ikke SVs Freddy André Øvstegård trekker frem de store superlativene etter å ha lest Rajas mediebudsjett.  

- Regjeringen viderefører bare mediestøtten på samme nivå som i fjor. Det er skuffende når mediene står midt i en økonomisk krise både på grunn av korona og det allerede store annonsetapet til de globale teknologikonsernene, sier Øvstegård.

Selv om pressestøtten videreføres og faktis økes med ti millioner kroner, og 300 millioner kroner er satt av i en krisepakke til mediene, så vil SV-politikeren ha mer.

- Koronakrisa har vist oss hvor viktig det er med riktig informasjon fra redaktørstyr presse. Nå burde vi fått en storstilt økning i mediestøtten, ikke status quo, sier Øvstegård.