Saken oppdateres.

«Debatten»-episoden som ble sendt 29. september, der programleder Fredrik Solvang gjennomgår og oppsumerer rettsaken mot Laila Bertheussen, skal diskuteres i Kringkastingsrådet førstkommende torsdag. 

En klager reagerer sterk på at Bertheussen-saken blir gjenstand for debatt «under primetime», uten at det har skjedd noen dom i saken. 

- Det er uetisk, bidrar til kikkermentalitet og kan påvirke sakens utfall. Hensynet til både tiltalte, rettsvesenet og publikum tilsier at denne debatten [ikke bør være] på Debatten nå, skriver klageren.

Klageren skriver også at saken skal avgjøres i retten, og ikke av Fredrik Solvang i NRK.

- Erfaring fra USA viser at kriminalsaker med stor og pågående mediedekning, går tiltalte fri. Det er skremmende a galeien, avsluttes klagen. 

Kringkastingsrådet har totalt fått 130 henvendelser siden sist. 

Disse sakene skal behandles i Kringkastingsrådet under møtet førstkommende torsdag:

1) «Debatten» om Bertheussen-saken.

2) Dekningen Fredsavtalen mellom Israel og arabiske stater. 

3) At NRK ikke deltar under Eurovision junior. 

4) Om smitteverntiltak er ivaretatt i Stjernekamp (Denne saken er ikke klaget inn, men et et rådsmedlem spør)

5) Banning på NRK.