I dag ble «Debatten»-episoden som ble sendt 29. september, der programleder Fredrik Solvang gjennomgikk og oppsummerte den pågående rettsaken mot Laila Bertheussen, diskutert i Kringkastingsrådet. Episoden hadde kun mottatt en klage i forkant

Redaktøren for NRKs nyhetsdivisjon, Knut Magnus Berge, redegjorde for NRKs avgjørelser rundt «Debatten»-episoden.

Berge kjenner seg ikke igjen i kritikken fra klageren, som mener at saken ikke burde vært et tema under «Debatten» fordi det ikke har skjedd noen dom i saken. Klageren mener også at episoden kan påvirke utfallet av rettsaken.

- Ikke en debatt
Berge pekte på at saken har stor offentlig interesse.

- «Debatten» forholder seg til det samme etiske regelverket som resten av medie- og pressenorge. Vi la ikke dette frem som en debatt, men en gjennomgang med pedagogiske elementer av folkeopplysning. Vi var spesielt opptatt av at deltagerne ikke skulle ta stilling til skyldsspørsmålet, sier Berge.

Han sier også at store deler av sendingen handlet om prinsipielle spørsmål. 

- Om forholdet mellom ulike bevis, fellende bevis på den ene siden og indisier, sa Berge. 

Rådsmedlemmer ga ros: - Reagerte ikke
Ingen av rådsmedlemmene rettet kritikk mot episoden.

Vebjørn Selbekk var blant dem som roste Berges redegjørelse. 

- En svært interessant og uvanlig sak dette her, som også gjør at man må stille seg en del spørsmål rundt dekningen. Derfor synes jeg det var godt å få den her veldig grundige redgjørelsen fra NRKs side. Den var veldig tillitsvekkende, med gode og grundige svar. Jeg er svært fornøyd, sier Selbekk. 

Tove Karoline Knudsen takker for redegjørelsen, som hun kaller klar, tydelig og oppklarende. 

- Jeg så «Debatten», og reagerte ikke på måten det ble debattert på, sa hun.