Torsdag behandlet Kringkastingsrådet 35 klager mot «Debatten» på NRK 3. september der lederen av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen, var blant gjestene.

Bakteppet for debatten var to helger med bråk og konfrontasjoner under SIAN-demonstrasjoner og påfølgende motdemonstrasjoner, og redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, forklarte innledningsvis torsdag at NRK må utfordre også når det gjør vondt.

- Vi mente dette var en debatt vi måtte ta og burde ta og vi bruke lang tid på å overveie hvordan vi skulle gjøre det. Gitt bakteppet, gitt tematikken om ytringsfrihetens grenser i landet vårt, landet vi på at det var riktig å invitere SIAN, sier Berge.

Han understrekte at SIAN ikke kommer til å bli en gjenganger i «Debatten» fremover.

- De opererer helt i grenselandet for hva som er lovlig, og enkelte vil hevde over grensen, sa Berge.

Likevel mener han de må forholde seg til SIAN som en aktør i offentligheten.

- SIAN er i offentligheten. SIAN er omtalt nær 5000 ganger i offentligheten de siste to årene ifølge medienettstedet Medier24. Det er ikke slik at Debatten alene bringer SIAN inn i offentligheten. Dette er ikke for å underdrive vårt ansvar. Vi er oss veldig bevisst det og gjennomslaget Debatten har.

Les mer: 35 klager på NRKs SIAN-debatt

- Veldig trist
Lege Bushra Ishaq er sterkt kritisk til innslaget i «Debatten» og til Knut Magnus Berges forsvar overfor Kringkastingsrådet.

- Jeg synes det er veldig trist å fremdeles høre NRK redusere dette til ytringsfrihetsdebatt, det er et typisk majoritetsperspektiv, og ikke dem det går utover, som nettopp er norske muslimer, en minoritet i Norge som utgjør to til fire prosent av landets befolkning, sa hun til rådet.

Bushra Ishaq mener NRK viser at de står «helt tydelig for en linje hvor man ønsker å gi 13 minutter til en aktør som truer enkelte mennesker og en gruppes eksistens i Norge».

- Det handler om etnisk rensing, rett og slett.

Ishraq er også sterkt kritisk til at SIAN ikke ble møtt av en motdebattant, men ble gjenstand for en utspørring av programleder Fredrik Solvang.

- Det er en overdrevet tro på programmet og programleder når man tror at SIAN ikke trenger en motdebattant og at man tror at programlederen kan være en motdebattant. Det skulle gjerne vært virkelig, men der har «Debatten» feilet, også i koronapandemiens debatt med den omstridte legen, som også var gjenstand for flere klager.

- Bekrefter konspirasjonsteori
I programmet ble SIAN-leder Lars Thorsen utfordret til å navngi hvilke muslimer han ville sende ut av Norge. Ishraq mener «Debatten» tråkker feil når Solvang på eget initiativ trekker inn flere navn enn dem SIAN-leder Lars Thorsen nevner, og viser til Lena Larsen, som også er blant dem som har klaget programmet til Kringkastingsrådet. Larsen er gift med Basim Ghozlan, tidligere leder i Islamsk Råd og forstander i Rabita-moskeen i Oslo, som var blant muslimene Thorsen nevnte.

- Så benytter programleder en bekreftende tone og har et sitat om at «ja, det stemmer» at Basim og Lena Larsen er tilknyttet det muslimske brorskapet. Med det bekrefter NRK SIANs konspirasjonsteori og SIANs rettferdiggjøring av internering og deportering av disse menneskene, sier Ishaq.

NRK-redaktør Knut Magnus Berge svarte på kritikken fra Bushra Ishaq med at han synes det er synd at hun opplever at NRK ikke er ydmyke.

- Jeg prøver å forklare at dette er et veldig krevende landskap å manøvrere i, der konsekvensene er der uansett hvilket standpunkt man faller ned på. Vi brukte lang tid og gjorde grundige overveielser før vi landet der vi gjorde, sier han.

Han avviser at de har tatt koblingen mellom Rabita-moskeen og det muslimske brorskapet i Egypt ut av løse luften, og viser til en artikkel i Aftenposten der Ghozlan uttaler seg om brorskapet.

- Det er ikke sånn at Fredrik Solvang påstår noe om dette, men han viser til en debatt som går, sier Berge.

- Kan være farlig
Førsteamanuensis Eiri Elvestad er særlig kritisk til NRKs vinkling av saken. Hun mener det NRK gjorde feil i denne saken, var ikke at de intervjuet SIAN, men at de gjennom vinklingen og innpakningen bidro til å normalisere menneskefiendtlige synspunkter.

- Debatten ble satt inn i en normaliseringskontekst som handlet om at dette må vi anerkjenne i et demokrati med ytringsfrihet, NRK hadde forsøkt å finne motdemonstranter som om dette var en vanlig debatt, og etter hvert ble debattantene spurt om ytringsfrihet på generelt grunnlag og de ble i liten grad bedt om å kommentere det som faktisk ble sagt, sier hun.

En normalisering av synspunkter som bryter med menneskerettigheter, er ikke det samme som å bevare ytringsfriheten, ifølge Elvestad.

- Det kan til og med være farlig.

- Avkledd og avslørt
Men Kringkastingsrådet er delte i synet på hvordan «Debatten» håndterte SIAN og tematikken. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener på sin side at NRK har levert journalistikk på sitt beste.

- Jeg har et noe annet syn på dette enn Bushra Ishaq. Jeg mener NRK har gjort norske muslimer og det norske samfunnet en stor tjeneste gjennom sin journalistikk ved å avkle og avsløre SIAN som Fredrik Solvang i «Debatten». Jeg mener det har vært et problem at SIAN har fått lov til å fremstå som noen ytringsfrihetshelter hos mange i Norge, sier han.

Heller ikke advokat Ove Vanebo mener NRK har opptrådt kritikkverdig, selv om han understreker at det er alvorlig at enkelte personer ble nevnt med navn som eksempler på muslimer som SIAN vil deportere.

- Jeg synes Berge får klart frem at dette ikke bare handler om ytringsfrihet, og jeg mener de har hatt en god og nyansert tilnærming til dette som gjorde at de vurderte at det var riktig å gjøre dette.

Forsker Torgeir Uberg Nærland mener det var riktig å invitere SIAN til «Debatten», både presseetisk og med tanke på hvordan vi ser for oss vår egen offentlighet.

- Det å ville blokkere SIAN i en sak som dette, vitner om en mangel på tillit til at den liberale offentligheten fungerer og at publikum selv er i stand til å være kritiske og bedømme det de ser.

Han er enig med Selbekk i at SIAN-lederen ble avkledd av Solvang.

- Alt i alt synes jeg NRK har håndtert dette på en god måte.