Kampanje har tidligere skrevet om at Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) utsatte årets tariffoppgjør fra i vår til 15. og 16. september på grunn av koronakrisen.

Selv om mange avis- og mediehus selv har meldt om økonomiske nedgangstider knyttet til koronakrisen, har NJ vært tydelige på at de forventet reallønnsvekst: 

- Det er viktig for meg å si at forhandlingen vi skal inn i er et fullt lønnsoppgjør, ikke et liksom-oppgjør, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen til Kampanje i forkant av forhandlingene

Partene ble etter syv timer på overtid i natt enige om årets tariffoppgjør, som innebærer at minstelønnssatsene er hevet med 3.500 kroner. 

MBL har beregnet oppgjøret til å være innenfor rammen på 1,7 prosent, som ble resultatet i frontfagsoppgjøret. Det generelle tillegget utgjør ifølge beregningene 0,3 prosentpoeng, mens overheng og glidning utgjør resten.

- Dette innebærer et oppgjør innenfor frontfagets ramme og gir reallønnsvekst. Vi er fornøyde med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som er tilpasset den utfordrende situasjonen bransjen står i. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset, i en pressemelding. 

Endringstakten i bransjen er økende, og det er viktigere enn noen gang å ha ambisjoner knyttet til bærekraft og kompetanseutvikling, mener NJ. Begge temaene har ifølge NJ vært sentrale i årets oppgjør.

- Vi er enige om å jobbe med disse spørsmålene i tariffperioden, sier Børset.

Les også: TV 2 måtte slette Moria-innlegg etter over tusen kommentarer og hets: - Riktig å legge ut saken