Produksjonsselskapet Rubicon har laget dramaserier som Beforeigners og Lilyhammer, samt serier som Ex on the Beach og Luksusfellen. Fremover skal de rendyrke satsingen på dramaproduksjoner, samtidig som daglig leder Christina Parker takker for seg. 

Parker tiltrådte i stillingen som administrerende direktør i Rubicon i desember i fjor, og i år leverte hun selskapets første positive resultat siden 2014. 

- Det har vært en glede og en ære å få lov til å lede Rubicon gjennom dette året, med alle de utfordringene vi som selskap, bransje og verden har havnet i. Det har vært mange krevende stunder, men samholdet og kompetansen har vært enorm. Jeg har lært mye, og jeg har fått bidra mye på kort tid, sier Parker. 

Hun sier at hennes største styrke har ligget i underholdning- og faktaproduksjoner.

- Jeg tok jobben med en beskjeden ambisjon om å rigge selskapet og underholdningsbransjen for øvrig til å bedre forstå mulighetene nye inntektsstrømmer gir, for å stå stødigere i det digitale skiftet, samtidig som vi forteller historier som engasjerer på tvers av alle plattformer. Den ambisjonen har jeg fortsatt, men Rubicon som en ren dramaprodusent trenger naturlig nok et annet fokus. Derfor gir jeg fra meg roret, fortsetter Parker.

- Styrt Rubicon i en vanskelig tid
Karoline Spodsberg i Banijay Nordic takker Parker for jobben som har blitt gjort i en svært krevende tid.

- Christina har med sin faglighet og engasjement styrt Rubicon igjennom en svært vanskelig tid. Christina er et svært talentfullt og engasjert menneske, og jeg er ikke i tvil om at hun vil få en stor og lys framtid i vår eller en annen bransje der omstillingsevne har blitt et vilkår, sier Spodsberg.

Banijay tok før sommeren over eierskapet i Rubicon – etter at Banijaykonsernet kjøpte Endemol Shine Group. Banijay eier også selskapene Mastiff, Nordisk Film TV og Screen Media i Norge.

Underholdningsserier får nye hjem
Jacob Houlind
, Group CEO i Banijay Nordic, sier de vil styrke Rubicons posisjon med å nå kun satse på drama.

- Vi ønsker å styrke denne posisjonen ytterligere med dette klare grepet. Ved å la selskapet ha 100 prosent fokus på drama, mener vi at Rubicon vil bli en enda viktigere samarbeidspartner for våre lokale som våre internasjonale kunder i fremtiden, sier Houlind.

Dramasatsingen betyr at Rubicons øvrige TV-produksjoner får nye hjem. Disse vil i framtiden bli produsert av Rubicons søsterselskap i Norge, Mastiff og Nordisk Film TV.

- Mastiff og Nordisk Film TV har bygget svært sterke kompetansemiljøer de siste årene. Nå styrker og tydeliggjør vi sjangerekspertisen som allerede finnes i disse selskapene. Vi mener dette er nødvendig for at våre selskaper skal stå enda sterkere rustet i møte med fremtiden. Vi mener også at de store kreavtive ambisjonene og Banijays investeringsvilligheten i indhold vil få enda bedre vekstvilkår med denne endringen, sier Group COO Spodsberg.