Advokatfirmaet Arntzen de Besche og advokat Trond Vernegg ble hyret inn som rådgivere for å hjelpe Polaris Media med å selge 0,13 prosent av aksjene i Finn.no til Schibsted.

- Dommen sier at bistanden vi fikk, ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en pressemelding.

I dommen slås det fast at Polaris Media tapte 100 millioner kroner på feilen.

- Lagmannsretten peker på at Polaris Media engasjerte advokat Vernegg som en advokat med særlig kompetanse nettopp for å få hjelp og støtte med avtalen og forhandlingene. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at advokat Vernegg er klart mer å bebreide enn Polaris Media, og at han var nærmere til å oppdage feilen enn selskapet. Lagmannsretten er kommet til at erstatningen ikke skal reduseres på grunn av skadelidtes medvirkning, heter det i dommen.