Kulturminister Abid Q. Raja gjestet fredag Årets Mediepriser på Vulkan Arena i Oslo. Prisutdelingen arrangeres av Mediebedriftenes landsforening (MBL) og kaster glans over det beste som har blitt produsert av Medie-Norge det siste året.

Der lovte han bransjen at koronakompensasjonen var rett rundt hjørnet etter at Medietilsynet valgte å vente med utbetalingene som følge av innspill fra bransjen på at ordningen kan gi utilsiktede negative effekter for støttenivået for flere medier.

Det skyldes at flere medier ville få en stor avkortning i støtten etter gjeldende regler, fordi deres inntekter og kostnader varierer gjennom året.

- Jeg har derfor sett på om det er mulig gjøre endringer i forskriften, og nå har klarsignalet kommet fra regjeringen, sier Raja.

- I pose og sekk
Regjeringen vil la hvert enkelt medium bestemme om de vil bruke den nye eller den gamle regnemetoden, avhengig av hvordan de kommer best ut. De kan velge om de vil legge et gjennomsnitt av driftsresultatet til grunn for 2019, eller det faktiske driftsresultatet fra 15. mars til 30. juni 2019, ifølge kulturministeren.

- Med denne kulturministeren får man i pose og sekk, kvitterer Raja.

Ingen skal komme dårligere ut av denne endringen, tvert imot kan flere få støtte ifølge Medietilsynet.

– Forhold som sesongvariasjoner i annonseinntekter og feriepengeutbetaling gjør at mange medievirksomheter hadde et høyt driftsresultat i juni 2020 sammenlignet med en gjennomsnittsmåned i 2019. Dermed ble det beregnede fallet i driftsresultat lavere enn det faktisk er, noe som igjen kan føre til at noen medier ikke får kompensasjon eller får en uforholdsmessig stor avkortning. Dette rettes nå opp gjennom den foreslåtte forskriftsendringen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

- Avventende og spente
- Jeg vil tro at bransjen er fornøyd med det som Raja i dag kunne fortelle. For vår del er vi litt avventende all den tid Budstikka ikke kvalifiserte på de kriteriene som var kjent fra tidligere. Vi er avventende spente, for vi vet ikke om vi kvalifiserer med de nye reglene, sier Budstikkas publisher og kveldens store vinner, Kjersti Sortland.

- Dette er noe våre medlemmer har spilt inn, så vi er veldig glade for at dette kommer på plass og at det blir valgfritt og at mediene kan velge den ordningen som er best for dem. Dette var viktig for det slo økonomisk feil ut. Nå blir det en mer rettferdig ordning, sier daglig leder i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey.

- Var det mange som ikke kvalifiserte til støtte i gammel ordning?

- Det var flere enn vi trodd på forhånd, sier Randi Øgrey.

Les også: Prisdryss over Budstikka - kåres til årets mediehus

Usikker på størrelsen
Regjeringen har satt av 300 millioner kroner til en kompensasjonsordning for medier som har fått et inntektsbortfall som følge av koronakrisen.

Da Kampanje snakket med kulturministeren før prisfesten var han ikke sikker på at de ville få bruk for hele potten.

- Det er usikkert om vi greier å bruke opp hele den rammen, men fra statens side så er det helt det samme om vi ikke bruker alle pengene som man stiller til rådighet. Det er tross alt folkets midler, men det er heller ikke noe i veien for at man bruker opp hele den rammen. Dersom det viser at den rammen var nødvendig. Nå er vi spent på å se hvor mye av denne rammen som går med, sier Raja.

Les mer: Medietilsynet stanser korona-utbetalinger - vurderer endringer