Kampanje skrev nylig om en opptelling gjort av filmprodusent Khalid Maimouni, over Norsk Filminstitutt (NFI) sine tildelinger til dramaproduksjoner, inkludert spillefilmer i perioden 2013-2019. Opptellingen viste at kun 0,2 prosent av alle spillefilm-tildelinger har gått til flerkulturelle produsenter og regissører siste syv årene.

- Det er ikke bra nok, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja da Kampanje legger frem tallene.

 Raja mener det er viktig at minoriteter blir representert i norsk film.

- Det ligger en viktig demokratiserende effekt i å bli representert som minoritet i alle deler av samfunnet, også på film. Vi trenger en bredde av historier og fortellerstemmer for at norsk film og filmkultur skal kunne speile samfunnet og oppleves relevant og representativ for hele befolkningen, sier Raja til Kampanje.

Les mer: Filmprodusent ut mot NFI: - Vi vandrer i skyggen til Sverige og Danmark

- Jeg opplever at NFI har sett utfordringen
Kulturministeren sier NFI har igangsatt flere tiltak for mer representasjon og mangfold i norsk film.

- Kulturmeldingen Kulturens kraft (Meld. St. 8 (2018-2019)) understreker viktigheten av at innsatsen på dette feltet prioriteres høyt fremover. Jeg opplever at NFI har sett utfordringen. De har igangsatt flere tiltak som skal bidra til bedre representasjon og mangfold i norsk film, sier Raja.

- Tiltakene inkluderer en handlingsplan for inkludering og representativitet, talentutvikling fra underrepresenterte grupper, og at mangfold og representativitet vil bli vektlagt som kriterium for å prioritere prosjekter i tilskuddsordningene til NFI, fortsetter han.

- Når så du sist en norsk kinofilm laget av en filmskaper med minoritetsbakgunn?

- Den siste norske kinofilmen jeg har sett laget av en filmskaper med minoritetsbakgrunn var Iram Haqs «Hva vil folk si», sier Raja.

- Homogen arbeidsstokk
Filmprodusenten Maimouni har blant annet produsert «Fluefangeren» som vant Amanda for beste regi i 2017 og ble nominert til Nordisk Råds Filmpris. Maimouni mente NFI ikke bare bør se på hvordan de deler ut midler, men også se på hvem det er som deler dem ut.

- NFI er kritthvit, det finnes ikke en eneste med minoritetsbakgrunn i beslutningsposisjon i NFI, som konsulent eller i viktige posisjoner, sa Maimouni til Kampanje

Kultur- og likestillingsministeren sier NFI vil ta tak i temaet ved sin rekrutteringsstrategi. 

- Jeg vet at NFI erkjenner at de har en for homogen arbeidsstokk og at de vil ta tak i dette i sin rekrutteringsstrategi. Det er et mål å få mer flerkulturell kompetanse, særlig i nøkkelposisjoner og lederroller, sier Raja. 

Les også: HBO bekrefter ny sesong av Beforeigners