Torsdag skal Kringkastingsrådet blant annet behandle 35 klager mot «Debatten» på NRK 3. september der lederen av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen, var invitert i kjølvannet av deres demonstrasjon og den påfølgende motdemonstrasjonen som eskalerte til vold i Oslo.

Klagerne er både kritiske til at NRK inviterte SIAN-lederen til «Debatten» og til spørsmålene til programleder Fredrik Solvang.

Blant dem som har klaget på programmet, finner vi Lena Larsen, som reagerer på at Thorsen fikk navngi hvilke muslimer han ville sende ut av Norge. Hun er gift med Basim Ghozlan, tidligere leder i Islamsk Råd og forstander i Rabita-moskeen i Oslo, som var blant muslimene Thorsen nevnte.

«Det var svært tungt å høre at mannen min burde deporteres til der han kom fra, og at jeg burde deporteres med ham. Jeg opplever dette som truende, og må si at jeg som privatperson reagerer sterkt på en slik ytring fra NRK i beste sendetid. Fredrik Solvang unnlot å benytte denne ytringen som utgangspunkt for å ta opp rettighetskonflikter. Fikk umiddelbart meldinger fra noen av mine jødiske venner som hevdet at denne ytringen fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på dem», skriver hun.

En annen klager skriver:

«Fredrik Solvang er dyktig i å avkle Thorsen, men det hjelper marginalt når problemet her er at vi inviterer til og legitimerer en slags metadebatt om muslimske nordmenns menneskelighet og rettigheter og hvorvidt det er greit med etnisk rensing av muslimer, samtidig som muslimske kvinner i Norge opplever økt hatkriminalitet».

Redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, har tidligere forsvart utspørringen overfor VG.

- Vi hadde en debatt for yttergrensen av ytringsfriheten, og synes det var et poeng å ettergå hva SIAN egentlig står for. I den sammenheng kom det frem noen navn på offentlige personer han mener må interneres og deporteres, og det mener vi var illustrerende for hvor ytterliggående deres meninger er, sier Berge til VG.

Andre reagerer på den konfronterende stilen til Solvang.

«Reagerer på at program leder flere ganger prøver og få Thorsen til å stå frem som rasist. Thorsen fikk heller ikke lov til å svare for seg», skriver én av klagerne.

Det har kommet inn totalt 276 henvendelser til Kringkastingsrådet siden sist. 29 av dem er ulike klager på «Sommerbilen», som også blir tema på møtet. Disse klagerne er i stor grad skuffet over hvordan stedene langs ruten blir presentert av programlederne.

Kringkastingsrådet skal også behandle stemmegivningen i «Stjernekamp», som sviktet forrige lørdag, etter et spørsmål fra et rådsmedlem.