I den siste kvartalsrapporten til IRM, analysesinstituttet som måler utviklingen av medieinvesteringer, kommer det frem hvor tøffe tider det er i mediebransjen. Investeringene faller med 18,2 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nettoomsetningen i andre kvartal utgjorde 4,4 milliarder kroner, nær én milliard kroner mindre enn på samme tid fjor.

- Dette er et enestående tap i IRMs målinger av medieinvesteringer i Norge, sier IRM-sjef Madeleine Thor i en pressemelding

Selv ikke under finanskrisen var det dårligere stilt.

- Vi startet våre målinger i 2006, og selv under finanskrisen i 2008-2009, kunne vi ikke se en nedgang i denne størrelsesorden, fastlår IRM-sjefen.

Investeringene ble tydelig påvirket av koronapandemien og nedstengingen av samfunnet. Rapporten fastlår at alle medier har blitt negativt påvirket.

Digitale investeringer, som har vært markedets lokomotiver, har reversert i løpet av kvartalet. Kategorier som kino og utendørs har blitt rammet ekstra hardt, ettersom som vi beveger oss mindre i samfunnet skriver IRM.

- Medieinvesteringer er svært volatile i krisetider, det er en av de første investeringene som blir bremset ned. Vi ser derfor en sterk effekt nå, men samtidig tror vi at markedet kan starte på en oppgang allerede neste år, sier Madeleine Thor.

- Hva kan du si om utsiktene for resten av 2020? 

- Vi ser att den negativa tilveksten når bunnen i løpet av andre kvartal og fra og med tredje kvartal vil den relative tilveksten bli noe bedre. Vår prognose for helåret 2020 viser en nedgang på 12 prosent, sier Thor til Kampanje.

Nedgangen i andre kvartal var dermed på nivå med de siste tallene til Mediebyråforeningen som viste en nedgang på 17,9 prosent for perioden januar til og med juli. 

Les også: Reklamenedtur på over 950 millioner kroner