Schibsted tynges fortsatt av koronapandemien, og det er spesielt mediekonsernets annonseinntekter som får seg en smell i andre kvartal. Totalt faller annonseinntektene med 23 prosent i nyhetsdivisjonen og 16 prosent i rubrikkselskapene. Totalt har de mistet 265 millioner kroner i annonseomsetning.

Likevel gjør Schibsted det bedre enn man kunne ha fryktet, og det var en tilsynelatende lettet konsernsjef Kristin Skogen Lund som åpnet dagens nettbaserte kvartalspresentasjon.

- Heldigvis ser det ut som livet er i ferd med å normalisere seg igjen. For bare fire måneder føltes det som vi stirret inn i avgrunnen. Jeg er veldig lettet og stolt over å kunngjøre at tiltakene vi tok i mars har fungert godt, sier Skogen Lund.

Schibsted har en samlet omsetning for kvartalet på 1,851 milliarder kroner, ekskludert investeringen i sitt europeiske rubrikkselskap Adevinta. Det utgjør en nedgang på fire prosent fra samme kvartal i fjor.

Resultatet faller med 11 prosent.

- Schibsted har blitt tydelig påvirket av covid-19-situasjonen i andre kvartal. Det gleder meg å fortelle at vi likevel har levert solide økonomiske resultater og at tiltakene vi har satt til verk for å beskytte våre ansatte og fortsette å levere fullt funksjonelle, relevante tjenester for våre kunder og partnere har lykkes, sier Kristin Skogen Lund i kvartalsrapporten.

Torsdag slapp Adevinta sine tall for andre kvartal: Ny koronasmell for Schibsted-selskap

VG ned ni prosent
VG-omsetningen faller med ni prosent i kvartalet som følge av mindre salg og lavere annonsevolum. Abonnementsinntektene fortsetter å vokse og VGs korona-spesial er den mest leste artikkelen i VGs historie med 170 millioner sidevisninger.

Svenske Aftonbladet følger samme trend, men den svekkede norske kronekursen gir en omsetningsnedgang på kun to prosent. Justert for dette faller omsetningen med 14 prosent.

Schibsteds abonnementsaviser, som blant annet består av Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, har en omsetningssvikt på 14 prosent.

- I våre nyhetsmedier har omsetningen fra digitale abonnement vist sterk vekst. Annonseomsetningen faller betydelig sammenlignet med fjoråret på grunn av covid-19. Likevel presterer mediene sterkt i lys av markedsutviklingen som følge av vårt fokus på produktutvikling og høyere salgsaktivitet enn i gjor. Dette var mulig fordi vi bestemte oss for ikke å permittere bredt i selskapet, men fokusere på mulighetene på kort sikt.

I mai offentliggjorde Schibsted at de skal kutte 500 millioner kroner i nyhetsmediene sine. Ifølge planen skal over 100 millioner av kostnadene kuttes i andre halvdel av 2020 og resten i 2021. Schibsted vil forteller mer om denne planen i andre halvår.

Schibsteds nyhetsmedier 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 1.789 1.911 - 6
Driftsresultat 149 198 - 25


Finn.no svekkes

Også rubrikkselskapene til Schibsted blir kraftig påvirket av koronapandemien. 

Schibsteds store norske flaggskip er Finn.no. Kvartalsrapporten viser at den norske rubrikkomsetningen falt med 13 prosent. Det skyldes både en nedgang i annonseinntekter og mindre aktivitet innenfor stilling og reiseliv. Driftsresultatet ble på 244 millioner kroner, ned ti prosent fra samme kvartal i fjor. Den negative omsetningsutviklingen blir delvis kompensert av kostnadskutt.

Nordiske markedsplasser 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 753 813 - 7
Driftsresultat 341 374 - 9


Torsdag slapp Schibsted nyheten om at de investerer ytterligere i sin finske satsing med kjøpet av rubrikkselskapet Oikotie. De eier fra før Tori i Finland.

Les mer: Schibsted kjøper finsk rubrikkselskap for to milliarder kroner

Her ser du tallene til Schibsted-konsernet for andre kvartal 2019. Alle tall i MNOK og inkludert Adevinta. 

Schibsted 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 4.645 4.798 - 3,2
Driftsresultat 534 603 - 11,4
Resultat før skatt  300 568 - 47,2