NHST-konsernet, som blant annet utgir næringslivsavisen Dagens Næringsliv, kan fortelle at «etterspørselen etter nyhetstjenester var høy også i andre kvartal».

- Jeg er glad for at andre kvartal ikke ble så ille som vi trodde, men når det er sagt så har Covid 19 hatt betydelig påvirkning på reklameinntektene som har en nedgang på nærmere 50 prosent, sier konsernsjefen i NHST, Hege Yli Melhus Ask, til Kampanje.

Inntekter fra salg av digitale abonnement økte, mens inntekter fra trykte publikasjoner fortsatte å falle, i tråd med den langsiktige tendensen, heter det i en melding.

Omsetningen i NHST falt med rundt 30 millioner kroner fra 301 millioner kroner i andre kvartal i 2019, til årets 270 millioner kroner.

- Hvor mye av dette er Covid 19, for det hadde kanskje vært nedgang uansett?

- Januar og februar i år var bedre enn januar og februar i fjor. Så starten på året var veldig bra. Jeg tillegger dette nærmest ene og alene Covid-19 og generelt litt urolige markeder, sier Ask.

Mistet 40 reklame-millioner
Hele 40 millioner kroner forsvant ut av regnskapene sammenlignet med samme periode i fjor hva gjelder reklamesalg. Det svir for DN-eieren, men Ask sier det er positive trekk ved kvartalet også og trekker frem bedringen på salget av digitale abonnement og mye god journalistikk produsert i Dagens Næringsliv og de andre publikasjonene gjennom koronakrisen.

I motsatt ende økte brukerinntektene og det med 1,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Hele nedgangen vår skyldes fallet i reklameinntekter. Markedssituasjonen er påvirket av Covid 19. Vi var veldig tidlig ute med å reduser kostnadene våre. Det har hjulpet oss gjennom kvartalet og bidratt til at resultat er tilfredsstillende.

Redder overskuddet
NHST reddet likevel overskuddet som på driften endte på 7,7 millioner kroner. Det var ikke mer enn en liten forverring på 3,2 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2019. 

- Hva tenker du fremover?

- Juni er bedre på reklamesiden enn de to foregående månedene i kvartalet, så det ser litt lysere ut, men vi er avventede til andre halvår og er tydelige internt på at vi må fortsette å ha kostnadsdisiplin samtidig som vi øker inntektene. Vi har vært gode til å ta grep, og jeg er veldig imponerte over innsatsen til alle medarbeidere og ledere. DN rekrutterer igjen både journalister og en produktsjef, slik at de fortsatt kan videreutvikle seg som Norges viktigste næringslivsavis, sier hun. 

NHST-konsernet vedtok tidligere i år omfattende kostnadsreduksjoner med forventet effekt på over 100 millioner kroner i 2020. Programmet omfatter reduksjon i personalkostnader gjennom blant annet utsatte ansettelser, oppsigelser, permitteringer og frivillige lønnsreduksjoner i en rekke av konsernets enheter, i tillegg til en rekke andre kostnadsbesparelser.

Hentet penger og solgte Morgenbladet
I andre kvartal gjennomførte konsernet en fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner blant dagens eiere og parallelt med emisjonen ble konsernets låneavtale med DNB på 250 millioner kroner forlenget med ett år til 31. desember 2022.

I juni i år solgte også NHST unna Morgenbladet til Mentor Medier noe som medførte en mindre gevinst på litt over fire milliioner kroner som ble inntektsført i andre kvartal. 

- 2020 blir ikke noe hyggelig år?

- Jeg tror det blir bedre enn vi fryktet i mars da vi begynte å forstå omfanget av Covid-19. Men 2020 blir et korona-år slik det blir for alle i bransjen. Heldigvis tok vi grep tidlig. Fremover vil det handle om å levere god journalistikk, skape digitale inntekter fra nye områder, holde kostnadene nede tilpasset til situasjonen, slik at vi kan fortsette å investere i medarbeiderne og produktene våre, sier Ask.

Les også: Dagsavisen-eier kjøper Morgenbladet

Her kan du se alle tallene til NHST for årets andre kvartal i 2020. Alle tall i MNOK.

NHST Media Group 2020 2019 Endring i %
Omsetning 270,1 301,3 - 10,5
Driftsresultat 7,7 10,9 - 29,3
Resultat før skatt 1,5 7,5 - 80