Styret i Amedia har ansatt Anders Opdahl (41) som ny konsernsjef etter Are Stokstad. Opdahl rykker dermed opp fra de interne rekkene ettersom han i dag er konserndirektør i mediekonsernet med regionansvar for mediehus, forbrukermarked og produktutvikling.

- Vi hadde en ambisjon om å lande dette før sommeren, sier André Støylen, styreleder i Amedia.

- Var det mange i finalen?

- Det var stor interesse og mange kandidater både internt og eksternt i prosessen også skal ikke jeg gå i detaljer på hvem som var i finalerunden. Men det var flere aktuelle også endte vi opp med en intern kandidat som vi vurderte som det beste alternativet.

I meldingen sendt ut mandag fortsetter styrelederen med å si at han «er veldig glad for at Anders Opdahl tar over ledelsen av Amedia».

- Med ham som konsernsjef føler vi oss trygge på at Amedias gode resultater de siste årene blir videreført og videreutviklet. Dette innebærer fortsatt satsing på journalistikk og relevant og godt innhold. Samtidig skal Amedia-konsernet være en effektiv leverandør av fellestjenester for lokale medier, 

Amedia hadde et overskudd før skatt på 312 millioner i 2019. 

- Hva blir oppdraget til Anders Opdahl? 

- For det første så går det veldig bra i Amedia med satsingen på digitale abonnement. Det har vært runder på kostnadssiden, men nå blir det først og fremst inntektssiden vi skal fokusere på. Valget av Anders Opdahl er en understrekning av at vi fortsatt skal tenke journalistikk og innhold både med tanke på salg av abonnement og annonser, sier Støylen.

Opdahl har bakgrunn blant annet som redaktør i Nordlys og regionredaktør i NRK i Nord-Norge. Nå tar han over landets største lokalavis-konsern med om lag 650.000 abonnenter og nærmere 80 lokale medier. Han tiltrer som konsernsjef 10. august. 

- Jeg er svært ydmyk for den tilliten jeg er gitt, og det Amedias mediehus representerer. Våre aviser spiller en helt avgjørende rolle i samfunnsutviklingen, og mitt oppdrag er, sammen med mange og dyktige medarbeidere i hele landet, å sørge for at den gode utviklingen vi har, også fortsetter i årene som kommer, sier Opdahl i en melding. 

Les også: Amedia-overskudd på over en halv milliard: - Vi opplever dramatiske tider

Gir seg:

Are Stokstad gir seg på topp etter å ha varslet sin avgang som sjef for Amedia i mars i år. - Digital vekst har gitt et rekordhøyt antall abonnenter, sier styreleder som takker Stokstad for innsatsen. Foto: Scanpix,

Takker Stokstad
Styreleder André Støylen opplyser at det har vært stor interesse for stillingen og at Amedia-styret gjennomført en grundig prosess der flere både interne og eksterne kandidater er blitt vurdert.

- Med sin sterke publisistiske forankring og erfaring fremsto Anders Opdahl som den beste og mest fremtidsrettede løsningen for konsernet, sier han. 

Styrelederen takker også sin avtroppende konsernsjef.

- Som styreleder siden 2016 vil jeg også takke Are Stokstad for han store innsats for Amedia gjennom en årrekke, de siste seks årene som konsernsjef. I hans tid har konsernet oppnådd svært gode resultater: Digital vekst har gitt et rekordhøyt antall abonnenter, kostnadsbasen er redusert, økonomien er solid og konsernet omfatter stadig flere lokale medier gjennom eierskap eller samarbeidsavtaler. Med Are Stokstad som leder har Amedia styrket sin posisjon og har et godt grunnlag for videre fremgang, sier Støylen.