Striden mellom TV-konsernet TV 2 og Telias distributør Get fortsetter med full styrke. Det til tross for at Telia mener de har sendt kanalen et forsonende tilbud. 

- Vi har i dag meddelt til TV 2 at det vil være til kundenes beste at vi inngår en avtale basert på dagens prisnivå, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til Kampanje. 

For noen dager siden kunne TV 2 spille inn et tilsvarende forslag til Telia om å gjøre en avtale som strakk seg seks måneder frem i tid. Dette for å avslutte konflikten som gir rundt en halv million Get-kunder svarte skjermer så raskt som mulig. 

- Vi ønsker et lengre tidsperspektiv
Nå åpner Telia for dette, på visse betingelser. 

- Vi ønsker et noe lengre tidsperspektiv enn hva TV 2  foreslo. Det vil gjøre at kundene våre igjen kan se på TV 2s kanaler samtidig som partene kan snakke videre for å finne frem til en varig langsiktig løsning. Vi håper at TV 2 synes dette er et bra forslag, sier Lunde. 

Hos TV 2 tar man ikke imot forslaget med åpne armer. 

- Vi har allerede spilt inn et tilbud om en kortsiktig avtale og får nå vite om Telias forslag via media. Det ser ikke ut som om vi har mottatt noe forslag fra Telia. Jeg synes det er rart man forhandler via mediene, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand

I sitt forslag for et par dager foreslo TV 2 å gå inn for en kortsiktig avtale med seks måneders horisont. Telia ønsker en forlengelse. 

- Hovedårsaken til at vi mener seks måneders forlengelse – slik TV 2 foreslo for et par dager siden – blir for kort tid, er at avstanden mellom partene har vært for stor i forhandlingene. Ved en kort forlengelse risikerer kundene våre at en ny konflikt kan oppstå om kort tid, og det er ingen tjent med. En noe lengre periode bør kunne gi begge parter ro til å komme frem til en god og fremtidsrettet avtale ved neste korsvei, uten at kundene blir skadelidende i mellomtiden.

- Hva er en noe lengre avtale? 

- Vi ønsker ikke å kommentere detaljer i forslaget, sier Lunde. 

- En kjempebrøler
Fredag ettermiddag etter selv å ha mottatt tilbudet fra Telia, reagerer TV 2 enda sterkere. 

- Dette går faktisk ikke an, sier kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. 

Hun viser til det faktum at TV 2 «ble ringt opp av journalister som ville ha kommentarer på at partene var kommet til enighet.»

- Jeg tok kontakt med forhandlingsutvalget, som ikke hadde hørt noen ting. Så leser jeg i media at Telias kommunikasjonsdirektør sier de har «medelt TV 2» at de vil inngå en avtale basert på dagens prisnivå. Men de hadde ikke medelt oss noe som helst. Først 45 minutter etter kommer beskjeden til oss. Og det er noe helt annet enn enighet. De har avslått vårt tilbud, sier Willand. 

Dermed virker striden å stå om lengden på en kortsiktig avtale. Historisk har slike distribusjonsavtaler en varighet på to-tre år. 

- Vi ga for noen dager siden et tilbud om en forlengelse av dagens avtale med dagens betingelser for at seerne skal få tilbake TV 2-kanalene slik at vi kan forhandle på bakrommet. Det Telia har gjort i dag er enten en kjempebrøler – eller bevisst mediestrategi. De har uansett avslått tilbudet som ville gitt seerne TV 2-kanalene tilbake. Også har de sagt noe annet til mediene, sier Willand.