Tidligere i dag ble det kjent at Mentor Medier, eieren bak Vårt Land og Dagsavisen, kjøper over 90 prosent av aksjene i Morgenbladet for 40 millioner kroner.

- Jeg tror at det blir bra for alle parter. NHST kan nå konsentrere seg mer om det de er gode på, som er å henvende seg til et bedriftsmarked og drive nisjepublikasjoner som opererer opp mot det markedet. Morgenbladet kommer nå inn i et konsern med publikasjoner som minner mer om det vi driver med, som er meningsbærende og opptatt av å bidra i den offentlige samtalen, sier Sun Heidi Sæbø, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet til Kampanje.

I fjor høst, da konfliktnivået mellom de ansatte i Morgenbladet og NHST-ledelsen var svært høyt, uttalte klubben i Morgenbladet at de ikke lenger hadde tillit til NHST-ledelsen, skribenter holdt tilbake bidrag, og flere skribenter luftet tanken om å starte «et nytt Morgenbladet under nytt navn» hos Kampanje. Det hele roet seg da Anna B. Jenssen gikk av som redaktør, og ble erstattet av den nylige tiltrådte samfunnsredaktøren i avisa, nemlig Sæbø. I januar ble hun fast ansatt som sjefredaktør

- Avisen beholder sin egenart
- Under konflikten i fjor høst mente flere at NHST ikke forstod «prosjektet Morgenbladet». Opplever du at den nye eieren gjør det?

- Ja, det tror jeg. Mentor Medier eier jo flere nisjeaviser, og skjønner hvor viktig det er at avisene beholder sin egenart. Hvis ikke mister man jo leserne. De setter avisenes samfunnsoppdrag høyt, og verdsetter avisenes rolle i samfunnet, samtidig som de ønsker å bidra til meningsytring og en god offentlig samtale, sier Sæbø. 

Under den såkalte Morgenbladet-krisen stilte mange i redaksjonen, i tillegg til mange av Morgenbladets lesere seg kritiske til at avisen skulle bli en «digital dagsavis». Sæbø bekrefter nå til Kampanje at satsningen som digital dagsavis er noe Morgenbladet har lagt fra seg. 

- Digital dagsavis ligger ikke inne i den nye strategien vi har utarbeidet. Vi opplever stor vekst digitalt, og har vokst med flere hundre abonnenter i vår. Jeg tror vi har funnet en Morgenbladets måte å være digitale på, som jeg håper være nye eiere vil sette sin lit til, sier Sæbø. 

Hun sier det betyr spesielt mye at Morgenbladet har fått en plass i konsernledelsen i Mentor Medier. 

- Vi får mulighet til å bidra med vår egen stemme. Dermed kan vi påvirke både avisens og konsernets fremtid, og forhåpentligvis berike Mentor Medier. 

Inn i konsernledelsen hos Mentor Medier:

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet, Sun Heidi Sæbø, går rett inn i konsernledelsen til sin nye eier. Foto: Morgenbladet.

- Et mer riktig hjem for Morgenbladet
Konserndirektøri NHST, Hege Yli Melhus Ask, sier til Kampanje at Mentor Medier henvendte seg til NHST «for en stund siden», og at de har hatt «reelle diskusjoner» om salget siden i februar-mars. 

- Det var ikke en enkel beslutning å ta, men da henvendelsen kom fra Mentor Medier, var vi midt i en strategidiskusjon knyttet til veien videre for NHST. Etter en grundig vurdering kom vi frem til at dette var et mer riktig hjem for Morgenbladet, med tilsvarende meningsbærende aviser. Og for oss var det mer riktig å kunne konsentrere seg om næringslivs- og nisjepublikasjonene våre i tillegg til PR- og overvåkingselskapene vi eier, sier Ask. 

- Var det slik at Morgenbladet-ledelsen ønsket å gå videre til en annen eier? 

- Medarbeiderne og ledelsen i Morgenbladet har ikke vært involvert i salget. Det har vært en diskusjon mellom Menter Medier som kjøper og NHST som selger, sier Ask. 

- Salget ikke begrunnet i økonomi
Hun avviser at NHSTs vanskelige økonomiske situasjon spilte inn på valget om å selge Morgenbladet. 

- Salget er ikke begrunnet i økonomi, det var som sagt riktig for både Morgenbladet og for oss, og det var riktig timing. Utviklingen i Morgenbladet i senere tid har vært god, arbeidsmiljøet er godt, de leverer god journalistikk og det er vekst i abonnementbasen. Det føltes riktig og naturlig å selge nå, sier Ask. 

- Det var et høyt konfliktnivå mellom mange Morgenbladet-ansatte og NHST-ledelsen i høst, og flere i Morgenbladet uttalte at NHST ikke forstod «prosjektet» Morgenbladet. Har de nå fått en mer riktig eier? 

- Som sagt sammenfalt henvendelsen fra Mentor Medier med at vi var midt i en strategiprosess. Vi opplever at de får et bedre hjem, eller et riktigere hjem hos Mentor Medier, mens vi får konsentrere oss mer om næringsliv- og nisjepublikasjonene våre. Vi opplever dialogen med ledelsen og medarbeidere i Morgenbladet som god og konstruktiv nå. 

Hun legger til at NHST-ledelsen har vært og er stolte av den gode kvaliteten på journalistikken i Morgenbladet. 

- Og vi synes både ledere og medarbeidere har gjort en god jobb under den krevende koronakrisen, avslutter hun.