Saken oppdateres. 

Mentor Medier AS og NHST Media Group AS skriver i en pressemelding at de i dag har inngått avtale om at Mentor Medier kjøper NHSTs aksjepost på 90,8 prosent i Morgenbladet AS.

I meldingen heter det at Morgenbladet har 83 000 lesere ukentlig, 29 medarbeidere og en omsetning på 75 millioner kroner i 2019. I høst var den kriserammede nisjeavisen preget av et høyt konfliktnivå mellom de ansatte i redaksjonen, skribentene og NHST-ledelsen. Det roet seg da blant annet da Sun Heidi Sæbø ble fast ansatt som sjefredaktør i slutten av januar.

Nå går altså Sæbø, som er ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet, inn i konsernledelsen i Mentor Medier.

- Når Mentor Medier nå går inn i selskapet, er jeg overbevist om at vi får eiere som er opptatt av å sikre og videreutvikle Morgenbladets unike posisjon som en intellektuell og meningsbærende avis, sier Sæbø og fortsetter:

- Våre kommende eiere har vist at de er villige til å satse på nisjeaviser som setter samfunnsoppdraget høyt, og vi har derfor stor tro på at de forstår viktigheten av å hegne om Morgenbladets egenart om avisen skal lykkes også i fortsettelsen. Så vil jeg gjerne få takke for et profesjonelt, lærerikt og godt samarbeid med NHST i den tiden jeg har vært i Morgenbladet. 

Konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, sier at de er veldig godt fornøyde med at Morgenbladet blir en del av Mentor Medier. 

- Vi ønsker å være det beste eiermiljøet for medieselskaper med ulike verdimessige og ideologiske ståsteder. Morgenbladet har lange tradisjoner som en viktig stemme i den offentlige debatten, en posisjon avisen har befestet ytterligere de siste årene. Vi ser frem til å bidra til videreutvikling av Morgenbladet basert på avisens eksisterende profil, sier Tveiten. 

NHST: - Ingen enkel beslutning
NHST kjøpte 49 prosent av Morgenbladet i 2013 og økte sin eierandel til 90,8 prosent i 2016. Mentor Medier overtar nå samtlige av NHST Media Groups aksjer i Morgenbladet. Salgssummen er 40 millioner kroner, hvilket gir en regnskapsmessig gevinst for NHST Media Group ifølge pressemeldingen.

Konsernsjef i NHST, Hege Yli Melhus Ask, sier det var en vanskelig beslutning å selge Morgenbladet, men at det er riktig og naturlig.

- Morgenbladets medarbeidere og ledere kan være stolte av det de har fått til de siste årene. Dette var ingen enkel beslutning. Men etter at Mentor Medier tok kontakt, gjorde vi en grundig vurdering, med utgangspunkt i NHSTs fremtidige strategi, sier hun og fortsetter:

- Når vi nå selger Morgenbladet får Norges eldste riksavis et nytt, godt hjem, der de kan befeste og utvikle sin posisjon som den ledende avisen for intellektuelt nysgjerrige. Samtidig kan NHST konsentrere innsats og investeringer mot næringslivs- og nisjepublikasjoner i Norge og globalt, i tillegg til publiserings- og medieovervåkingstjenestene våre. 

Les også: Dette mener kultur og mediefolket om Morgenbladets fremtid: - Ingen tro på avisa som digital papiravis