Den norske mediebransjen er svekket som en følge av koronakrisen og støtteordningene som så langt har kommet har ifølge bransjeforeningene som Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ikke truffet godt nok.

- De siste månedene har alle fått opp øynene for hvor viktig det er med lokalmedier som kan informere, avdekke urettferdighet, gi rom for debatt og kritisk journalistikk over hele landet, sier mediepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen til Kampanje.

Nå vil hun øke mediestøtten med nesten 200 millioner kroner og endre innretningen på krisepakken til en annonsetaps-modell. Det kommer frem i partiets forslag til revidert nasjonalbudsjett der Arbeiderpartiet blant annet foreslår å øke mediepakken, som kulturminister Abid Raja nylig la frem, fra 300 til 400 millioner kroner.

Les også: Her er Abid Rajas krisepakke til mediene - vil sette av 300 millioner kroner

Hun mener regjeringens forslag til mediestøtte i revidert statsbudsjett er utilstrekkelig og ikke treffer mediebedriftenes behov. Arbeiderpartiet er særlig bekymret for de mindre lokalavisene som har små marginer og er avhengige av produksjonsstøtte for å klare seg.

- Samtidig som vi bruker mediene mer enn noen gang, er mange mediehus i en alvorlig økonomisk situasjon fordi andre bransjers problemer medfører stort annonsebortfall. Medietilsynets beregninger viser en annonsesvikt på 930 millioner kroner for perioden mars – mai. Det er grunn til å tro at restriksjonene på kulturarrangementer og andre store arrangement vil ramme annonseinntektene også gjennom sommeren, sier hun.

Les mer: Mediebransjen samler seg bak krav om krisepakke til 1,3 milliarder

Bekymret for annonsefallet
Hun mener annonsesvikten «kan være en reell trussel mot en del mediebedrifters overlevelse», og vil derfor også endre på innretning til krisepakken til mediene som regjeringen nylig la frem. Salget av digitale abonnement går nemlig svært godt i flere mediehus. Til Kampanje sa Schibsteds mediesjef i dag følgende etter å ha solgt digitale aviser for over 600 millioner kroner i fjor. 

– Det er gledelig å se at alle av våre norske mediehus opplevde en sterk vekst i digitale abonnementsinntekter i 2019. Dette var dessuten før koronakrisen, som har medført et enda sterkere engasjement og enda større lojalitet fra våre brukere. De siste ukene, siden Norge «stengte» den 12. mars, har vi hatt en sterk vekst i digitale abonnenter, sa Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

Les også: Schibsted-aviser tjente 100 millioner mindre i Norge

I sitt reviderte nasjonalbudsjett vil derfor Arbeiderpartiet ha et nytt sett tildelingskriterier der «mediene får dekket inntil 80 prosent av tap av annonseinntekter i perioden første mars til første juli i år sammenlignet med samme periode i 2019.»

Øvrige forslag er som følger i partiets budsjettrevidering er: 

- 50 millioner i økt pressestøtte til aviser med opplag under 15.000 (pressestøtte og kompensasjon sees i sammenheng)

- 30 millioner til annonsering for norsk reiseliv i norske medier

- Arbeiderpartiet ber samtidig regjeringen senest i fremleggelsen av statsbudsjett for 2021 legge fram en vurdering av medienes økonomiske situasjon for sommeren og høsten og fremme eventuelle nødvendige forslag for videreføring av krisetiltakene, herunder en vurdering av kompensasjon for bortfall av annonseinntekter, ettergivelse av arbeidsgiveravgift og utvidelse av produksjonsstøtten.