Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) retter kritikk mot Aftenposten for deres bruk av anonyme kilder etter at de publiserte en artikkel om det politiske spillet bak skrotingen av regionreformen for kulturlivet. 

- Jeg snakket bortimot en halvtime med Aftenposten om denne saken, og da må jeg få si at jeg synes det er skuffende å se at vinklingen i så stor grad er basert på de anonyme kildene, mens min side av saken er nærmest borte, skriver kulturministeren i et innlegg på Facebook.

Han innleder innlegget med å skrive at det sitter langt inne å si noe negativt om norske medier, ettersom han som kulturminister også sitter på ansvaret for mediepolitikken.

Likevel mener han de anonyme kildene til Aftenposten har lykkes med å «overbevise Aftenposten om at det var Høyre som presset meg til å ta avgjørelsen om å legge regionreformen til side for kultursektoren».

Han setter påstandene i sammenheng med den pågående lederkampen i Venstre.

- Det er synd at Aftenposten å la seg rive med av et orkestrert spill. Jeg legger ikke skyld på Aftenposten, for jeg forstår hva anonyme kilder er i stand til, skriver han.

Raja skriver også at «et annet riksmedium» valgte å droppe en lignende sak forrige uke.

Kulturdepartementet opplyser overfor Kampanje at kultur- og likestillingsministeren ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt ut over det som står i innlegget.

På Rajas Facebook-side har nyhetsleder Lars Inge Staveland i politisk avdeling i Aftenposten svart følgende: 

- Det stemmer at vi var i kontakt med Raja i forkant av denne artikkelen. Vi trykket hans skriftlige kommentar i sin helhet og hadde også en samtale på bakgrunn. All informasjon fra anonyme kilder blir som alltid sjekket med andre kilder. Vinklingen er Aftenpostens valg og er resultatet av et grundig kildearbeid som strakte seg over flere dager, skriver Staveland.