Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) har siden 2002 årlig publisert World Press Freedom Index, som rangerer 180 land og regioner basert på journalisters frihet til å utøve sitt yrke.

Blant faktorene som evalueres, er mediemangfold, uavhengighet, lovverk og sikkerhet for journalister.

Søndag, 3. mai er pressefrihetens dag, men den årlige internasjonale markeringen er utsatt på grunn av koronakrisen.

I en kronikk i VG skriver stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) at «i år har Norge en ekstra grunn til å feire, for i 2020 er det 100 år siden pressen organiserte seg i sin egen forening på Stortinget – i Stortingets presselosje».

Videre skriver hun at demokratiet er avhengig av brysomme journalister.

«For oss er både ytrings- og trykkefriheten grunnleggende friheter, men i 23 land i verden er pressefriheten klassifisert som «very bad». I flere av landene som scorer dårligst på lista, finnes ikke koronaviruset».

Norge, Finland, Danmark, Sverige, Nederland, Jamaica, Costa Rica, Sveits, New Zealand og Portugal står øverst på lista i 2020.

På de 10 nederste plassene står i år Saudi-Arabia, Cuba, Laos, Iran, Syria, Vietnam, Djibouti, Kina, Eritrea, Turkmenistan og Nord-Korea.