- Det er nok skapt et vel dramatisk bilde av at vi har kalt Cinenord «inn på teppet». Vi har naturlig nok møter med produsenter stadig vekk. Og det hadde vi med Silje Hopland Eik og co denne uken, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk Filminstitutt (NFI) til Kampanje.

Under tirsdagens møte mellom de to partene, fikk NFI høre Cinenords beskrivelse av situasjonen, i tillegg til en vurdering fra produksjonsselskapet selv, om de kritiske oppslagene som har funnet sted i mediene de siste ukene. 

Både Viaplay-serien «Wisting» – som er Norgeshistoriens mest påkostede serie – og NRK-produksjonen «Atlantic Crossing» har høstet kritikk for arbeidsvilkårene ved produksjonene i mediene. Et eller flere varsler om sistnevnte produksjon til Arbeidstilsynet er altså grunnen til at Cinenord ble innkalt til et møte denne uken. 

- Vi er selvfølgelig engasjert i at filmarbeiderne skal ha ryddige forhold. NFI har imidlertid ikke noen rolle i å vurdere arbeidsmiljøforholdene i en produksjon, det er det Arbeidstilsynet som gjør – om de mottar en sak. Hva Arbeidstilsynet eventuelt har mottatt av klager, har ikke vi innsyn i, sier Mo videre. 

Arbeidstilsynet bekreftet tidligere denne uken til NRK at det nå pågår en sak om Atlantic Crossing-produksjonen hos dem. NRK skriver at de kjenner til at varselet fra Filmforbundet blant annet skal dreie seg om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling.

Cinenord: - Overrasket
Daglig leder i Cinenord, Silje Hopland Eik, sier til Kampanje at hun er overrasket over at det dukker opp klager nesten ett år etter at innspillingen er ferdig. 

- Disse klagene har ikke blitt rapportert tidligere, verken til tillitsvalgte eller verneombud. Tvert imot, de tillitsvalgte formidler fra kjernestaben at de ikke kjenner seg igjen i det bildet som blir tegnet i media. De melder at de er svært fornøyde både med produksjonen og oss som arbeidsgiver, sier Hopland Eik. 

- Ifølge NRK gjelder henvendelsene til Arbeidstilsynet seg blant annet om arbeidsforhold, arbeidstid og manglende betaling eller tilbakebetaling – er dette en gjentagelse av de samme problemene dere opplevde under produksjonen av Wisting? 

- Nei, utfordringene på Wisting sprang ut fra tre forhold. Sykdom i produksjonsledelsen, ekstreme værforhold og at produksjonen ble tatt ut i streik. Dette skapte en økonomisk dominoeffekt som vi mot alle odds klarte å stanse, noe som jeg regner som en av de sterkeste prestasjoner teamet mitt og jeg noensinne har gjort, sier Hopland Eik og fortsetter: 

- Når det gjelder Atlantic Crossing, så handler det om at enkelte stabsmedlemmer har fremmet anonymer klager til Filmforbundet, men vi vet ikke mer om innholdet i klagene enn det som har blitt kommunisert gjennom media.   

NFI vurderer å endre tilskuddsordning
NFI-direktør Mo har tidligere uttalt til NRK at NFI kan holde tilbake de 27 millioner kronene Cinenord har fått tildelt i insentivmidler, dersom Arbeidstilsynet lykkes i å dokumentere brudd på Arbeidsmiljøloven ved produksjonen. 

- Men insentivordningen er ikke underlagt samme forskrift, så her var jeg litt kjapp, sier Mo nå til Kampanje. 

- Vi må rett og slett vurdere om forskriftene bør justeres. Vi holder nå på med en full gjennomgang av tilskuddsordningene våre, så det er et godt tidspunkt for å se ekstra nøye på dette, sier hun videre.