Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. Det skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. 

 – Her lytter vi til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres pårørende, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, forklarer Raja.

Har fått kritikk
Lovforslaget har høstet kritikk fra TV-distributørene, som nå får ansvaret for å stanse formidlingen av pengespillreklame via TV-kanaler som sender fra utlandet, for eksempel Max og Viasat 4.

Også Discovery Networks og Nordic Entertainment Group, som eier disse kanalene, er kritiske

- Det er dessverre ingenting som tyder på at en lovendring vil redusere antallet spilleavhengige i Norge. Slike påstander har ingen belegg i forskningen. Derimot vil en lovendring kunne få dramatiske konsekvenser for en allerede hardt presset norske TV- og produksjonsbransje. Vi mener uansett at en lovendring vil bryte med EØS-retten og vi vil vurdere å forfølge denne saken rettslig, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

Allerede forbudt
Etter pengespilloven er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet anvendes overfor aktører som er etablert i utlandet. I en nylig publisert befolkningsundersøkelse trekkes nettopp reklame frem som en faktor som bidrar til å øke problemspill.  

Ett av funnene i undersøkelsen er at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame. 

12. mai vedtok Stortinget regjeringens forslag om å innta en egen bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 

Les også Abid Rajas kommentar: - Ikke bare er folk lei, men det er også direkte skadelig