Saken blir oppdatert.

Schibsted leverer et første kvartal som er «tilfredsstillende» for administrerende direktør Kristin Skogen Lund, tatt i betraktning den enorme effekten covid-19-pandemien har hatt på den globale økonomien og på virksomheten.

Likevel bærer store deler av konsernet preg av koronakrisen og nedgangen i annonsemarkedet. Omsetningen i nordiske markedsplasser ligger flat som følge av nedgangen i stillings- og reiseannonser. Nyhetsmediene setter nye trafikkrekorder, men også Schibsted-avisene opplever betydelige fall i annonseomsetningen. De kompenseres bare delvis av vekst i abonnementsinntektene,

- Finansielt ser vi en negativ effekt på omsetningen i de siste ukene av mars, og april har utviklet seg på samme måte. Omsetningen vår, ekskludert bidraget fra Adevinta, har falt med to prosent i kvartalet. Justert for den betydelige svekkede kronekursen siden midten av februar mot andre store valutaer, falt omsetningen med fire prosent, sier Kristin Skogen Lund i meldingen.

Ser en på mediedivisjonen samlet så falt inntektene for første kvartal i år med nesten 100 millioner kroner og den største smellen kom i avishusene Aftonbladet og de norske abonnementsavisene med en nedgang på henholdsvis ti prosent og ni prosent.

Les også: Reklameinntektene stuper med nesten 120 millioner i Schibsted-avisene

Skal kutte 500 mill.
Den negative utviklingen utløser et kostnadskuttprogram for Schibsteds nyhetsmedier på 500 millioner kroner. Programmet har som mål å redusere korstnader og øke effektiviteten, og kommer på toppen av investeringer Schibsted har satt i gang for å generere nye inntekter på sikt, som satsingen på E24.

Over 100 millioner av kostnadskuttene skal tas i andre halvdel av 2020.

- Implementeringen har startet og de første resultatene vil komme i løpet av andre halvdel av 2020. Den fulle effekten vil komme i 2021, sier Skogen Lund.

Schibsted hadde en omsetning på 3,026 milliarder kroner (- 2 prosent) i første kvartal, mens driftsresultatet (EBITDA) falt med hele 32 prosent til 285 millioner kroner, eksklusivt eierandelen i Adevinta.

Legger en inn eierandelen på 60 prosent i det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, viser Schibsted-tallene et samlet overskudd på 700 milliioner kroner (- 18 prosent).

Les også: Koronaviruset setter bremsene på for Adevinta-omsetningen

Trekker seg ut av Polen
Det Schibsted kaller nordiske markedsplasser, og som inkluderer selskaper som Finn og Blocket, hadde en omsetning på 743 millioner kroner i første kvartal. Det er en vekst på tre prosent fra samme kvartal i fjor.

Kvartalet startet med en vekst på syv prosent, men ser man på mars isolert falt omsetningen med fire prosent. Det skyldes spesielt en bratt nedgang i stilling- og reisemarkedet i Norge som følge av de strenge tiltakene som ble iverksatt av regjeringen for å slå ned koronaviruset i midten av mars.

Koronakrisen skaper også trøbbel for Schibsted-raketten Lendo, som har bremset kraftig opp i Norge og Finland. Sverige er lyspunktet. Der økte omsetningen med 25 prosent. Schibsted ser også positivt på utviklingen i Danmark, men bare ett år etter at selskapet ble lansert i Polen og Østerrike, trekker Schibsted seg ut av førstnevnte.

- Vi har besluttet å stenge Lendo-virksomehten i Polen og å endre driftsmodellen og nedskalere satsingen i Østerrike, sier Kristin Skogen Lund i rapporten.

Lendo Group hadde en omsetning på 250 millioner kroner i første kvartal (+ 9 prosent) og et driftsresultat på 43 millioner kroner (- 16 prosent).

Fremover skal Lendo Group drives fra Oslo, og ikke fra Stockholm. Også dette er et grep for å redusere kostnader.

Her ser du tallene til Schibsted-konsernet for første kvartal 2020. Alle tall i MNOK og inkludert Adevinta. 

Schibsted 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 4.818 4.576 + 5
Driftsresultat 700 856 - 18
Resultat før skatt  - 231 514 -