Oslo Redaktørforening avholder i dag sitt årsmøte der foreningen skal dele ut totalt fire priser. De fire prisene er «Årets redaktør», «Årets meningsbærer», «Årets nyskaper» og «Årets hederspris».

Prisene skulle egentlig vært delt ut 10. mars, men på grunn av koronaviruset er kåringen blitt utsatt og årsmøtet fant sted først i dag.

Her kan du se hele sendingen der det totalt skal deles ut tre redaktørpriser og en hederspris. 

Her er alle de nominerte:

ÅRETS REDAKTØR:

  • Frank Gander, redaktør for NRK Dokumentar og samfunn

- Under Frank Ganders ledelse har NRK publisert en lang rekke sterke, viktige og til dels omstridte journalistiske prosjekter i 2019. Blant dem kan nevnes «Trigger warning» (selvmord på Instagram), «Matsjokket» og nettfortellingen om den avdøde gameren Mads. Ganders etiske refleksjonsnivå i kompliserte prosjekter er høyt. De siste to-tre år har Gander meislet ut ny strategi og felles mål for en av NRKs viktigste avdelinger. Som redaktør er han åpen, modig og troverdig, og han mestrer både de overordnede utfordringene og er engasjert til stede i avdelingens hverdag.

  • Bjørn K. Bore, ansvarlig redaktør i Vårt Land

- På kort tid har Bjørn K. Bore snudd stemningen i Vårt Land fra negativ til positiv. Endringsarbeidet har gitt avisens verdibaserte journalistikk ny kraft og kvalitet, og i desember 2019 hadde avisen 4500 flere abonnenter enn på det laveste for tre år siden. Bore er en tydelig og entusiastisk leder for et redaktørkollegium han har fornyet, og er også en skarp kommentator.

  • Camilla Bjørn, redaktør for NRK P3

- NRK P3 er en av de mest vitale delene av NRK, og de siste tre år er det Camilla Bjørn som har hatt redaktøransvaret. Hun har klart å snu en negativ radiotrend etter FM-slukkingen og satt ut i livet adskillige prosjekter som forener unge målgruppers ønsker med NRKs samfunnsoppdrag. P3 er en av landets største radiokanaler, men finnes på alle plattformer og sender både radio, nye TV-serier, dokumentarer og ikke minst musikk. Camilla Bjørn arbeider bevi

ÅRETS MENINGSBÆRER:

  • Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet

- Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell har utviklet avisens kommentarjournalistikk ved å gå dypere inn i de store spørsmålene i vår tid, som klimakrisen og sosiale og økonomiske ulikheter. Det gjør han på en både analytisk, pedagogisk og engasjerende måte. Da bompengedebatten seilte opp som fjorårets store valgkampsak, kommenterte han med tyngde og troverdighet. Ramnefjell står også bak podkasten «Klimapodden».

  • Marit K. Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet

- Marit Slotnæs har vært debattredaktør i Morgenbladet siden 2007. Hun er en av ukeavisens stillfarne, men bærende krefter, ved at hun har ansvar for mange av de eksterne skribentene som er så viktige for avisen. Hun skriver ofte kommentarer selv – og da blir det tenkende tekster preget av en innestemme som det ligger både kunnskap og klokskap bak. Som redaktør gjør hun en av landets viktigste kulturaviser virkelig flerstemmig, og hun har viktige deler av æren for at avisen er kommet gjennom lederkrisen i fjor.

  • Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv

- Få skriver så skarpt om ledelse og arbeidsliv som Eva Grinde. Hun lukter udokumenterte påstander og floskelformuleringer på lang avstand, og dissekerer dem saklig og presist. Grinde er en av få norske kommentatorer som følger temaene ledelse, arbeidsliv og forskning/høyere utdanning kontinuerlig. De angår de fleste av oss, og Grinde forklarer hvorfor. Hun er ofte ikke forutsigbar, men leter gjerne etter kunnskapsbaserte svar i forskning og utredninger. Grinde står også bak podkasten «Mandagsmøtet».

ÅRETS NYSKAPER:

  • Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt

- Gjennom det relativt ferske nettmagasinet Subjekt dyrker sjefredaktør og ansvarlig utgiver Danby Choi den kritiske, modige og utfordrende kulturjournalistikken, om etikk og estetikk, demokrati og kunstdebatt i bred forstand. Choi greier tidvis å finne og løfte frem temaer vi ikke finner andre steder, og belyser saker på en frisk og forståelig måte for folk flest, uten ekskluderende fagspråk . Subjekt gjør kultur tilgjengelig på en modig måte, og sjefredaktør og ansvarlig utgiver Danby Choi skaper ny energi i deler av kulturjournalistikken.

  • Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør i Rett24

- Rett24.no ble startet senhøstes 2017 for å fylle et hull som bare er blitt større i de eksisterende mediene de siste årene: Den løpende dekningen og overvåkingen av hele lov- og rettfeltet, fra politiet via domstolene til kriminalomsorgen. Kjetil Kolsrud forlot en tung stilling som nyhetssjef i Aftenposten for å bli gründer, og har lykkes. Etter to års drift har Rett24 økende lesertall, er først med en rekke nyheter fra sektoren og setter ofte dagsordener i andre medier. 

  • Rolf Sønstelie, redaktør i VGTV

- Hvordan nå ut til unge mennesker med nyhetsjournalistikk? VGTV var først ut med å ta i bruk Snapchat Discover i Norge – og nyskapningen er blitt en suksess. I 2019 rundet kanalen 500 000 abonnenter og lanserte en daglig nyhetssending for unge. VG-innhold blir nå sett av flere enn 2,3 millioner unike brukere månedlig. VGTV-redaktør Rolf Sønstelie har i flere år spilt en sentral rolle i mediehusets satsing på unge brukere. Han har hatt det overordnede ansvaret for Snapchat-utgaven, og har bidratt til flere andre satsinger mot ungdom. Sønstelie har en stor del av æren for at VGs journalistikk i dag når ut til et yngre publikum enn tidligere.