Ferske analyser fra Kantar 24-timer bekrefter at det norske folk har endret sin hverdag under koronakrisen. Vi tilbringer mye mer tid hjemme i egen bolig, mindre tid på jobben, reiser mindre og vi har ett rekord høyt forbruk av medier i løpet av døgnet. Internasjonale studier som Kantar har samlet inn i 50 land viser at verdens befolkning har endret forbrukeratferd, kjøpsvaner og mediebruk på en dramatisk måte. Vi har tidligere dokumentert rekord høy TV-seing, strømming av videoinnhold og rekord på rekord for norske nettsteder. Hva har skjedd med lytting på radio og bruk av lydmedier hittil i 2020?

Analyser fra Forbruker & Media fra Kantar som måler alle radiokanaler, og de offisielle målingene for de nasjonale kanalene til Nielsen, viser at daglig dekning for radio ble redusert fra januar til mars. Begge målingene viser også at dekningen var lavest i uke 12, altså uken etter 12. mars hvor Norge ble stengt ned og folk ble bedt om å holde seg hjemme. Målingene viser at fra uke 12 har radiolytting gradvis økt, og er nå på samme nivå som i begynnelsen av året. Lyttertiden til rikskanalene er ifølge Nielsen faktisk på et høyere nivå de siste ukene enn ved inngangen til året. Siden radiolyttingen normalt sett blir redusert frem mot sommeren, er dette en positiv utvikling for den norske radiobransjen.

Kantar 24-timer viser at vi i slutten av april lyttet på radio stort sett som vi pleier i løpet av døgnet, men lyttingen var naturlig nok mer i private hjem og mindre på reise. Videre ser vi at vi brukte forholdsvis mye tid på radio i forhold til andre medier. Det er verdt å merke seg at vi i 2020 også målte tid brukt på musikkstrømming og podkast, og at vi totalt sett bruker stadig med tid på lyd. Internasjonale studier viser at man lytter mindre om morgenen, lytter mer på nyheter og nyhetskanaler og litt mindre på rene musikkanaler. 

Radioen er en følgesvenn for mange gjennom døgnet, bringer folk sammen og skaper fellesskapsfølelser. I England snakker ofte de kommersielle radiostasjonene om «how radio keeps us connected», og har i det siste spilt mye musikk som bringer folk sammen som «We All Stand Together» (COYB) av Paul McCartney. Til tross for at vi har brukt mye tid på de norske TV-kanalene og nettstedene, har også radio spilt en viktig rolle med å bringe nyheter fra inn- og utland, informasjon og råd om koronapandemiens utbredelse, hvordan vi skal forholde oss til den og som i disse dager skjer med gjenåpningen av det norske samfunnet.

Dette gjelder nok spesielt lokalradioene som er viktige for å bringe lokale nyheter, retningslinjer og råd. KSU 247 i Kristiansund har for eksempel fungert som beredskapsradio for kommunen, og oppnådd lyttertall som i glansdagene tidlig på 90-tallet. I 1992 ble Nordmøre rammet av de verste ødeleggelsene siden 2.verdenskrig med orkan og strømbrudd over flere dager. Den gangen var lokalradioen i flere dager den viktigste informasjonskanalen, og ni av ti nordmøringer lyttet daglig til radio. Selv om lokalradioene i dag bare kan drømme om en slik dekning, har mange lokalradioer hatt høy oppslutning og vært en viktig informasjonskilde de to siste månedene.

Norske radiokanaler nyter svært høy tillit i den norske befolkningen, og Kantar 24-timer fra april viser at over 90 prosent av lytterne til NRKP1 og NRKP2 har høy tillit sine kanaler. Også de kommersielle radiokanalene har høy tillit. Dette står i sterk kontrast til sosiale medier som Twitter, Snapchat og Facebook som i alle undersøkelser befinner seg på et lavmål når det gjelder tillit. Kun 14 prosent av de som bruker Facebook oppgir at de har tillit til dem. Eurobarometeret bekrefter at det er ikke bare i Norge at folk har høy tillit til radio: «Radio’s decade as the most trusted medium in Europe, with social media the least trusted platform»