«Debatten»-sendingen som ble vist 17. mars, der programleder Fredrik Solvang intervjuet lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg, helsedirektør Bjørn Guldvog og Preben Aavitsland fra FHI, ble møtt med sterk kritikk i etterkant av sendingen.

Knut Magnus Berge, programredaktør for NRK Nyheter, svarte på klagene rettet mot Nyborg-debatten under dagens møte i Kringkastingsrådet. Han sa flere ganger at det var riktig og viktig av NRK å invitere Nyborg - men kritikken haglet fra de andre rådsmedlemmene. 

- Klagene avfødte en ganske betydelig offentlig debatt dagen derpå, som vi deltok i. Og klagene går i hovedsak på to ting, slik jeg leser det. Først og fremst at denne sendingen var egnet til å skremme folk. Og på substans, så gikk det på at det var en dårlig fordeling av taletiden mellom de tre deltagerne i programmet, sier Berge. 

Han mener NRK Nyheter tok selvkritikk i den offentlige debatten i etterkant. 

- Både når det gjaldt dette med at det var egnet til å skremme og dette med balanse og hvordan det slo ut i programmet, sier han og fortsetter: 

- Jeg likevel synes det er riktig og viktig å minne om at dette ikke er en sending som skjedde i et vakuum. Det var en ukes tid inn i den tiden som fulgte av at regjeringen innførte de mest inngripende tiltak i fredstid i Norge.

Vebjørn Selbekk reagerte sterkt på at NRK forsvarte valget av Nyborg som kilde. 

- Jeg er en stor fan av Debatten og av Fredrik Solvang, men akkurat dette programmet er jeg svært kritisk til og opprørt over, og fortsatt opprørt selv om det har gått 5-6 uker, sier Selbekk.

- Jeg vil spørre om dette i stedet var veldig uansvarlig av NRK. Det er klart at seks dager ut i det som var en krisesituasjon i Norge, kunne vi alle i media ha lagd katastrofe- og dommedagsjournalistikk, sier han videre. 

Forsvarte sterke metaforer
Berge tok også opp Alsviks bruk av metaforer, som vakte oppsikt. 

- Referanser til krigen, Blücher på vei inn Oslofjorden og så videre. Men det viktigste budskapet sånn som jeg opplevde det var at hun tok til orde for kraftigere tiltak, og da er det kanskje grunn til å minne om at allerede dagen etter foreslo regjeringen den såkalte koronaloven, en slags unntakslov, som gir regjeringen et helt annet handlingsrom. Det kom altså kraftigere tiltak etterpå, sier han. 

Bushra Ishaq mener imidlertid det var riktig å slippe til forskeren.

- Ja, hun representerer et ytterpunkt, men hun presenterer en stemme som var til stede i debatten og innad i det medisinske fagfeltet på det tidspunktet.

Hun mener likevel at sendingen kan ha gjort skade på enkeltindividers liv.

- Det var en veldig sårbar situasjon som rammer de svakeste i samfunnet mest, de ressurssvake og de med kroniske sykdommer, som man med en slik fryktskapende sending bidrar til å forverre enkeltindividers mennesker.

Drevland: - Skremselsproganda
Trude Drevland mener NRK-innslaget var langt fra balansert.

- Denne typen skremselsprograganda som hun fikk lov til å fortelle om i over en halvtime må jeg ærlig talt si gjorde meg redd, sier hun.

- Det er sikkert riktig å slippe til en dame som henne, men da må saklige motforestillinger kommer underveis og ikke i korte glimt i ettertid. 

Berge sier NRK Nyheter de tar kritikk på at Alsvik burde «fått motforestillinger», og «bli satt under debatt» både tydligere og tidligere i sendingen. 

- Problemet, slik jeg ser det, er altså at Alsvik snakker for lenge, før de to andre kommer til orde med sine motforestillinger. Hun burde fått motbør tidligere. 

- Folk synes synd på Geir Inge Sivertsen
Under dagens møte ble også klagene på «Debatten» med daværende fiskeriminister Geir Inge Sivertsen behandlet. Det kom inn ti klager på programleder Fredrik Solvangs intervjuteknikk.

Redaksjonssjef Solveig Tvedt i NRK forteller at ufordringen de hadde var at Sivertsen befant seg. Mo i Rana, mens redaksjonen og Slovang befant seg på Marienlyst. Intervjuet ble derfor gjort i forkant av direktesendingen. 

- Det er alltid mer krevende å gjennomføre intervjuer på denne måten, interaksjonen blir mer krevende når man ikke står i samme studio. Når vi ser tilbake på intervjuet, kan vi se at formen ble i overkant skarp, noe Fredrik Solvang også har gitt uttrykk for, sier Tvedt.

Hun legger til at mange også setter pris på Solvangs pågående stil.

- Totalt sett mener vi spørsmålene var relevante og viktige, og at en som blir betrodd en slik stilling må kunne besvare dem, og så ble konklusjonen at Geir Inge Sivertsen trakk seg som fiskeriminister samme uke, sier hun.

- Bøddel og domstol
Trude Drevland
sier at hun satt med «en meget ubehagelig følelse» etter intervjuet, noe hun mener avspeiles i klagene programmet har fått.

- Journalister må passe seg vel for å fremstå som både som bøddel og domstol, og det var inntrykket jeg satt igjen med da jeg så det den gangen og da jeg så det igjen. Man bør går i seg selv og finne en form som ikke gjør at man henger folk samtidig som man spør dem ut.

Tove Karoline Knudsen er også kritisk til formen intervjuet tok.

- Jeg er veldig begeistret for Fredrik Solvangs sin tøffe og gode programledelse, det er sånn en debattleder skal være i et så viktig program. Men jeg tror det som skjedde var at folk som så det begynt å synes synd på Geir Inge Sivertsen, og det skal man ikke, derfor tror jeg Trude Drevland har rett i at det bikket litt over i dette intervjuet, sier hun.