Konsernsjef Kristin Skogen Lund og styreleder Ole Jacob Sunde er Schibsted-toppene som fikk påspandert flyreise, opphold og privatkonsert med Sting til Philadelphia i forbindelse med et seminar påtroppende Oljefondet-sjef Nicolai Tangen arrangerte.

Også direktør Rolv Erik Ryssdal i det Schibsted-eide selskapet Adevinta deltok på arrangementet.

Deltakelsen til Schibsted-toppene har fått tidligere tillitsvalgte i Aftenposten til å reagere.

– En journalist kan knapt være medlem av en velforening. Da burde også en leder i et mediekonsern innse at det forplikter på en annen måte enn for andre konsernledere. Det handler om troverdighet ute i samfunnet, overfor politikere så vel som lesere. Det er klart troverdigheten og tilliten svekkes når en medieleder er med på noe sånt, sier Håkon Letvik til Journalisten.

Kristin Skogen Lund har forklart sin deltakelse med at hun er på «denne typen konferanser» flere ganger i året, og at det gir verdi på grunn av faglig innhold og anledning til å treffe relevante forretningsforbindelser, mens Ole Jacob Sunde svarer til Journalisten at han på forhånd vurderte det til at Tangen-seminaret satte verken ham selv som styreleder eller konsernsjefen i noen habilitets- eller lojalitetskonflikt.

Styrelederen skriver også at «Letvik forsøker å definere en standard for seminardeltagelse som jeg ikke er enig i».