Stortinget ba i dag regjeringen komme med en krisepakke til medier som har opplevd et stort fall i annonseomsetningen for å sikre at de kan beholde journalister på jobb under koronakrisen.

Så sent som forrige fredag var beskjeden fra kulturminister Abid Q. Raja at han ville vente med en slik pakke før han hadde mer informasjon om hvordan de eksisterene ordningene ville fungere for mediene.

Nå skriver han i en e-post formidlet via Kulturdepartementet at han med glede tar på seg jobben med å følge opp instruksen.

- Jeg er glad for at et stort flertall på stortinget, inkludert alle regjeringspartiene, også ser viktigheten av at mediene skal kunne opprettholde sin redaksjonelle virksomhet under krisen. Jeg er derfor fornøyd med at Stortinget har vedtatt at vi skal vurdere en egen kompensasjonsordning for mediene. Dette skal vi følge opp så raskt som mulig og mitt departementet har allerede jobbet med ulike løsninger i flere uker, skriver han.

- Har ikke regjeringen selv lyttet godt nok til bransjen og til Stortinget?

- Jeg har holdt løpende og tett kontakt med medievirksomheter og medienes organisasjoner om utviklingen. Senest på fredag hadde jeg et møte med sentrale medieorganisasjoner. Der ba jeg blant annet om informasjon om hvordan de generelle støtteordningene som regjeringen jobber med, treffer mediebransjen. Formålet med dette var å kunne vurdere behovet for egne tiltak for mediene, skriver Raja.

Les også: Stortinget ber Raja komme med krisepakke til mediene: - En klar bestilling

Kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen til Kampanje, er blant dem som har vært kritisk til hvordan regjeringen har håndtert krisen mediene befinner seg i.

- Jeg har i flere uker vært veldig bekymret for mediene og pekt på at vi er nødt til å få en krisepakke for de også. De har en samfunnskritisk funksjon og er ikke skrudd sammen på andre måter som gjør at de kan dra nytte av andre krisepakker som er kommet, sier kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen til Kampanje.

Hun mener ministeren og departementet har valgt å sitte på gjerdet og vente, også etter fredagens møte med medieorganisasjonene.

- Da må Stortinget ta grep og instruere regjeringen om å komme med en krisepakke til mediene der de andre krisepakkene ikke strekker til, sier hun.

Raja uttrykker forståelse for at mediene befinner seg i en vanskelig situasjon.

- Regjeringen er fullt klar over utfordringene mediene står overfor. Nær sagt alle næringer har det veldig tungt nå – i mediene handler det om at annonseinntektene har falt brått, samtidig som behovet for informasjon om koronaviruset og samfunnet for øvrig er svært stort. Enkelte medier har allerede permittert ansatte, og noen står i en vanskelig bemanningssituasjon på grunn av sykdom og karantene, skriver han.