Den svenske telegiganter merker krisen på kroppen på TV & Media-divisjonen

I en pressemelding torsdag skriver den svenske telekomoperatøren Telia at utbruddet av koronaviruset nå smerter selskapets nye TV & Media-virksomhet. Selskapet har økt sin tilstedeværelse på TV-markedet gjennom de siste par årene med kjøpet av TV- og internettdistributøren Get og ikke minst Sveriges største TV-konsern TV4, med alle sine reklame- og betal-TV-kanaler.

I meldingen heter det at pandemien Covid-19 vil få «en negativ finansiell innvirkning» på disse selskapenes og at målene som er satt på resultat og kontantstrøm Telia tidligere har kommunisert «ikke vil bli oppnådd.»

- Effekten av pandemien kommer til å få en betydelig negativ påvirkning på TV & Media-enheten. Tross økt konsum av TV, noe som har gitt oss økt rekkevidde med våre populære kanaler, har vi sett et raskt fall i inntekter fra TV-reklame, sier Telias konsernsjef Christian Luiga.

I tillegg lider betal-TV-operasjonen av bortsatt av sportsarrangementer som skulle vært vist på C More.

- Gitt de nåværende omstendighetene er det vanskelig å anslå den fulle effekten for hele året 2020, men vårt anslag i dag er at driftsresultatet (EBITDA) for forretningsområdet TV & Media vil ligge i størrelsesorden 0 til 500 millioner svenske kroner, sier Luiga.

Tilsvarende resultat i 2019 var på 1,5 milliarder svenske kroner, slik at den negative resultateffekten da vil være på over én milliard kroner sammenlignet med fjoråret.