I går skrev TV 2 og Schibsted et felles innlegg, hvor vi understreket viktigheten av redaktørstyrte norske medier i krisen vi nå står i. Vårt poeng var at norske medier er viktige, både for å sikre korrekt informasjon, og fordi de er viktige bidragsytere til skatteinntektene som finansierer spleiselaget det norske samfunnet er tuftet på. 

I lys av disse to poengene anmodet vi norske annonsører til å samarbeide så tett som mulig med norske publisister, fremfor ytterligere å finansiere globale sosiale nettverk – selvfølgelig så fremt det er forretningsmessig forsvarlig.  

Vi forstår at Rune Paulseth og Marianne Neraal i Facebook Norge føler seg truffet. Det har de all grunn til og svaret deres understreker våre poeng. 

Det er ikke noe nytt i at Facebook jobber med å fjerne «fake news», falske profiler og konspirasjonsteorier, men erkjennelsen av hvor dypt og grunnleggende problemet er, kommer fra Facebook selv. For bare noen uker siden ble det meldt at de nylig har måttet slette 1.700.000.000 suspekte kontoer og de fremstår åpne på at de løpende trenger 30.000 ansatte til å håndtere fraud, «fake news», konspirasjonsteorier og andre svindelforsøk.

Med det utgangspunktet er det ingen tvil hos oss om at disse utfordringene også treffer det norske samfunnet.

Facebook argumenterer videre for at de bidrar til det norske samfunnet. Vi synes at folk selv kan vurdere om deres bidrag til spleiselaget er rettferdig, gitt at mediebyråer anslår deres omsetning i det norske markedet til å være på 2,2 milliarder. Det er skatteinntekter som Norge virkelig trenger, og som skal hjelpe titusenvis av dem som på grunn av viruset blir permittert fra jobbene sine, og bidra til å få hele norsk næringsliv på beina igjen når krisen er over. Det kommer til å bli en stor regning. Den regningen er ikke dere med på å betale. Det er derimot alle vi andre som er med på spleiselaget og som tar samfunnsansvar. 

Så vi gjentar: vi oppfordrer alle norske annonsører til å gjøre en ekstra vurdering av om investeringen de nå opprettholder i sosiale medier, kunne vært flyttet til norske redaktørstyrte medier.