Regjeringens forslag om å opprette et eget mediestøtteråd som skal fordele den direkte mediestøtten i Norge har blitt møtt med mye kritikk. Nå velger fersk kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja å skrote det.

- Forslaget om mediestøtteråd legger vi nå bak oss, sier han til Medier24.

Årsaken er tilbakemeldingene regjeringen har fått fra mediebransjen, medieforskere og interessorganisasjoner. 

- Regjeringen er opptatt av både demokratisk kontroll og at man ikke skal lage organer det konsentreres mye makt rundt. Det er en av årsakene til at vi nå trekker dette forslaget, i tillegg til at bransjen skal oppleve ro og forutsigbarhet, forklarer Raja.

Forslaget om fireårige styringssignaler for mediestøtten står imidlertid fast, og Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i beslutninger om tildeling av mediestøtte foreslås lovfestet.

- Medietilsynet ga i vårt høringssvar uttrykk for noen betenkeligheter knyttet til forslaget om et mediestøtteråd, blant annet at mye makt samles på få hender, og at det kan være utfordrende å finne medlemmer med riktig kompetanse som samtidig ikke har bindinger til mediene. Bransjeaktørene selv har også gjennom høringsrunden vært tydelige på at de ikke ser behovet for et slikt råd. Alt i alt synes vi derfor beslutningen om å skrinlegge forslaget er fornuftig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.