Nordic Entertainment Group varsler et kostnadskutt på 700 millioner svenske kroner - nesten 800 milloner norske - som følge av koronakrisen som har truffet det nordiske markedet med full styrke.

Utbredelsen av koronaviruset har gitt en rekke uheldige konsekvenser for TV3- og Viaplay-eieren, inkludert utsatte eller avlyste sportsarrangementer, mindre reklamesalg og utsatte TV-produksjoner.

Kuttene kommer i form av reduserte programbudsjetter, utsettelse eller avlysning av ikke-essensielle utviklingsprosjekter og reduserte salg- og markedsføringsbudsjetter. Selskapet dropper i tillegg utbytteforslaget på syv kroner per aksje og alle bonus- og intensivordninger for ledelsen i 2020.

Det er foreløpig ingen planer om en nedbemanning i selskapet, men selskapet stanser alle ansettelser som ikke er kritiske for driften. Bruken av frilansere reduseres.

- Må være proaktive
Til Kampanje forteller administrerende direktør Anders Jensen at det har vært viktig for dem å skjerme de ansatte i denne situasjonen.

- Dette påvirker oss, men om vi ikke gjør noe, så blir dette alvorlig. Det beste vi kan gjøre for å stå styrket når dette går over, er å være proaktive og handle nå, sier Jensen.

I fjor høst gjorde han en omfattende omorganisering av selskapet. Den innebar også en betydelig nedbemanning. Bare på det norske kontoret mistet 45 jobben, inkludert hele ledegruppen.

- Vi har vært gjennom en stor omorganisering hvor vi har strukturert oss på best mulig måte. Det ville vært veldig skadelig for virksomheten å si opp flere. Det skal vi arbeide hardt for å unngå.

Kutter TV-kjøp med opp mot 300 millioner
Innstillingen av aksjeutbytte og lederbonuser utgjør omtrent 200 millioner svenske kroner av kostnadsbesparelsene. For toppsjefen selv skal det innebære en reduksjon på 70 prosent av inntektene for i år.

Kuttene i programbudsjettet, som rammer innkjøpene av programmer til selskapets lineær-TV-kanaler, utgjør mellom 200 og 300 millioner svenske kroner. Innkjøpene til Viaplay skjermes.

De øvrige kuttene tas i salgs- og markedsbudsjettene, oppkjøp og reisevirksomhet.

Les også: Viaplay fortsetter veksten, men kutt og nedskrivninger svekker Nent-resultatet

Skal sikre driften i 2020
Kostnadskuttene inkluderer ikke frafallet av sportsrettigheter som utsettes eller avlyses. Nent Group har allerede varslet at de vil holde tilbake utgifter for sportsrettigheter som utsettes og at selskapet forventer å bli kompensert for rettigheter som avlyses.

- Hvor mye faller reklameinntektene med i Nent Group nå?

- Det vet vi ikke enda. Det er en «moving target». Første kvartal, som vi rapporterer i april, blir en indikator, men vi tør ikke si noe om fremtiden.

Grepene Nent Group tar nå skal sikre driften i 2020.

- Dersom krisen skulle vare lengre enn det, så har både vi som virksomhet og alle våre respektive markeder et mye større problem. Da går vi inn i en langsiktig lavkonjunktur og har en helt annen diskusjon, sier Jensen.

Krisen påvirker ikke den planlagte fusjonen mellom Viasats satellitt-TV-virksomhet og Canal Digital, men Nent Group setter det varslede salget av en rekke av produsjonsselskapene sine, som norske Monster, på vent.

Nent-aksjen var på sitt høyeste for en måneds tid siden, da aksjen ble omsatt på stockholmsbørsen for 332 svenske kroner. Siden da har de gått nedover, og aksjen har den siste uken krøpet ned mot 190 kroner. Det er en børsnedgang på over 40 prosent. Nent Group har i dag en børsverdi på 13,76 milliarder kroner.