Mediebransjen krever krisetiltak verdt inntil 1,3 milliarder kroner etter plutselig nedgang i annonseinntekter som følge av koronakrisen.

Mediene ber om ekstra mediestøtte på 200 millioner kroner og en kompensasjonsordning på inntil 600 millioner kroner for dokumentert bortfall av annonseinntekter, spesielt tiltenkt lokale medier.

Videre foreslår de at staten kjøper annonseplass i norske redaktørstyrte medier for inntil 200 millioner kroner og midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for de neste fire månedene, verdt inntil 300 millioner kroner.

- En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier med en stor andel inntekter fra dette markedet, står det i brevet til alle landets stortingspolitikere.

Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser og Norsk lokalradioforbund har alle signert kravet.

Medieorganisasjonene viser videre til at de fleste medier enten har begynt å permittere ansatte eller vurderer det. De mener at permitteringer vil gi store negative konsekvenser for publikums mulighet til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk og særlige lokale nyheter.

(©NTB)