Reklameomsetningen via mediebyråene i Norge har startet svakt i det nye året. Årets første reklamestatistikk viser at omsetningen ble redusert med 6,4 prosent fra årets to første måneder i 2019 til tilsvarende måneder i 2020.

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 1,43 milliarder kroner i årets to første måneder og til sammenligning var tilsvarende omsetning i samme periode i fjor på 1,53 milliarder kroner.

- Det er en tøff start på det nye året i markedet for reklameomsetning via mediebyråene viser årets første tall. Det er de tradisjonelle mediekanalene som trekker mest ned, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Kun internett som enkeltkanal hadde en økning. Det viser de ferske tallene fra Mediebyråforeningens Mediebarometeret.

Tallene for januar og februar kan ikke forklares med korona-frykt, i alle fall ikke i noen stor grad.

- Dette er tall som i svært liten grad kan forklares gjennom korona-situasjonen. Når tallene for mars og april kommer, så vil det være en helt annen sak, sier Merete Mandt Larsen.

- Hvordan tror du koronasituasjonen vil slå ut på marstallene og i reklamemarkedet fremover?

- Det er vanskelig å si, når situasjonen er så uavklart. Året har jo startet tøft uavhengig av viruset, så når første kvartal foreligger, vil det jo være spennende å se om viruset vil påvirke tallene i en ytterligere negativ grad, sier Merete Mandt Larsen.

Selv om internett som reklamekanal vokser, er ikke veksten på mer enn 2,4 prosent. Innad i kanalen er det store variasjoner imidlertid med video som vekstvinner. Økningen her var på hele 17,4 prosent. Sosiale medier på sine vokser med 7,5 prosent.

- Internett var for første gang større enn tradisjonell TV i 2019. Internett passerte TV fordi at TV ble redusert langt mer enn internett i 2019. Nå fortsetter veksten hos internett, og tradisjonell TV har nok vært størst for siste gang på et årlig nivå, sier Merete Mandt Larsen.

For tradisjonell TV faller med 12,6 prosent i årets to første måneder, og fortsetter nedturen fra i fjor.

- TV merker at man har mistet mange seere, ikke minst i de mest attraktive målgruppene. Samtidig er det riktig å si at tradisjonell TV fortsatt er meget stor, både i seermarkedet og i reklamemarkedet. Det kommer kanalen til å være i lang tid fremover, sier Mediebyråforeningens leder.

Dagspresse faller med hele 21 prosent i januar og februar i år sammenlignet med de to første månedene i fjor. Ukepresse/magasiner faller nesten like mye, med 18,6 prosent.

- Denne trenden bare fortsetter. Disse mediekanalene har tapt mange lesere – og spesielt i de yngre årgangene. Nedturen vil nok fortsette, sier Merete Mandt Larsen.

Utendørs og kino var vinnere i fjorårets Mediebarometeret, med oppgang fra 2018 til 2019. Også de sliter så langt i år. Mens kino faller med 9,7 prosent, så faller utendørs med 7,6 prosent i årets to første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- Ja, dette var to lyspunkter i fjoråret da det aller meste var i minus. Både kino og utendørs endte i pluss i fjor, men også de har fått en tøff start på det nye året, sier Mandt Larsen.

I februar isolert sett falt reklameomsetningen via mediebyråene med 6 prosent.

I 2019 ble reklameomsetningen via mediebyråene redusert med 5,4 prosent, sammenlignet med 2018.