Lesertallene til avisen går opp på grunn av koronakrisen, men inntektene faller, viser en undersøkelse blant medlemmene i Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA har fått tilbakemelding fra 118 av de små fådagersavisene. Omtrent 15 prosent av dem har tapt over 90 prosent av annonseinntektene, skriver Klassekampen.

- Dette er veldig dramatisk og egentlig mye verre enn det vi hadde trodd, sier general­sekretær Tomas Bruvik i LLA.

Over halvparten av avisene svarer at de ha mistet mer enn 50 prosent av de samlede annonseinntektene på nett og papir, 25 prosent av dem har sendt ut permitteringer og 39 prosent vurderer det.

Redaktørene i lokalavisene sier ikke noe om hvor store inntekter som er tapt, men mediebedriftene er avhengige av annonseinntekter. Lokalavisene henter halvparten av driftsinntektene fra annonsemarkedet

– Vi gjør nå alt vi kan for å støtte våre medlemmer i denne særdeles vanskelige situasjonen. Men vi er helt avhengig av hjelp som monner fra myndighetene, og den må komme raskt. Hvis ikke vil det gå kort tid før vi ser de første avisene gå under, sier Bruvik.

Også Mediebedriftenes Landsforening (MBL) undersøker hvordan deres medlemmer rammes av annonsebortfallet. Fagsjef Geir Engen minner om at det er for tidlig å konkludere, men han er bekymret.

– For mange er dette dramatisk, og det er snakk om veldig mye penger, sier han.

Lokalavisjefen:

Tomas Bruvik er sjefen i LLA