Hos oss i Norsk filminstitutt sitter de fleste nå på hjemmekontor. Cinemateket er stengt. Ambisjonen er likevel å opprettholde så mye av normal drift som mulig, tilskudd utbetales og søknader vurderes fortsatt løpende. Men akkurat nå er lite egentlig normalt, og vi jobber mye med ekstraordinære tiltak.

Det er en ekstremt vanskelig situasjon for alle i vår bransje. Spesielt utsatt er de mange små enhetene som allerede har trang økonomi, der er krisen allerede et faktum.

Men også de store merker det nå: Nordisk Film har stanset kjempeproduksjonen «Narvik», for å begrense risiko for smitte og beskytte de som ble eksponert på grunn av reise osv. Det innebærer permitteringer og store økonomiske tap.

Kinoene er stengt og taper millioner hver dag, distributørene også. Filmer som skulle hatt premiere på kino disse ukene er nå utsatt på ubestemt tid eller i stedet lansert i digitale hjemmekanaler, iHuman som ble lansert på Altibox, GET og Telenor den dagen det skulle vært kinopremiere. Festivaler og arrangementer avlyses eller utsettes. Hvor store problemene blir til slutt, er selvfølgelig avhengig av hvor lenge denne unntakstilstanden varer. Men at det trengs krisepakker for å redde filmbransjen i Norge, er det ingen tvil om.

Nå pågår arbeidet med å se hva som er mulig å bidra med innenfor de eksisterende ordningene til NFI, for å imøtekomme disse uforutsette problemene og ekstra kostnadene de medfører så langt det er rom og mulighet.

Situasjonen er alvorlig, og vi er i tett dialog med Kulturdepartementet for å bidra til at det kommer på plass løsninger for bransjen. Blant de ekstraordinære tiltakene som nå er klare er kompensasjons- og trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, det hjelper mange mennesker som har gått i usikkerhet den siste tiden.

Det er også spilt inn behov for ordninger som kan kompensere kostnader som er påløpt og tapt i produksjon, arrangement og lansering, og tapte billettinntekter. Regjeringen jobber nå med målrettede tiltak for ulike sektorer som er særlig hardt rammet av denne krisen. Kultursektoren er en av disse.

Ut over dette, har Regjeringen varslet næringsrettede tiltak med opprettelse av låne- og garantiordninger som også aktører i filmfeltet kan benytte seg av og det er enighet i Stortinget om bedre permitteringsvilkår. Kulturdepartementet og vi underliggende etater har meddelt at vi ikke vil kreve tilbake tilskudd gitt til arrangementer som må avlyses på grunn av spredningen av Covid-19.

De audiovisuelle bransjene er svært sårbare, med mange små enheter. Men også svært viktige som en av de største kulturelle næringene, som sikrer kulturelt mangfold med historier som bekrefter vår identitet og språk.

Nå som vi sitter hver for oss, blir det enda mer synlig at vi trenger historiene som binder oss sammen. Vi må gjøre det vi kan for at det fortsatt skal finnes en bransje som kan fortelle dem, når dette er over.