Den store TV-skjermen i stua er fremdeles og vil i overskuelig framtid være et sosiale samlingspunkt, spesielt når det skjer dramatiske hendelser og begivenheter som fanger hele den norske befolkningen. Dette har vi f.eks. opplevd under overføringen av den første månelandingen og under Berlinmurens fall.

TV-kanalene har de siste årene møtt stadig større konkurranse fra de globale strømmegigantene, og TV-konsumet ble derfor som forventet redusert i januar og februar i år i forhold til samme periode i 2019. Men koronakrisen har medført en sterk vekst i seing på norske TV-kanaler i mars, og det er rimelig å anta TV-seingen vil holde et høyere nivå enn normalt de kommende månedene.

De offisielle TV-tallene til Kantar viser at den samlende seertiden begynte for alvor å stige dag for dag fra rundt 10.mars i uke 11. Søndag 15.mars brukte vi over tre timer (186 min) til å se på TV. Dette er svært høyt i lys av at det var fravær av vintersport den helgen. Seertiden har i de to siste ukene vært på et langt høyere nivå enn normalt. Og igjen er det grunn til å minne om at det nå verken gjennomføres vintersportsarrangement eller fotballkamper som er en av de viktigste driverne for TV-seing.

Både NRK og TV 2 kanalene fikk i uke 11 og 12 økt seertiden med 20 prosent  i forhold til de foregående ukene. Det meste kan nok forklares med økt seing på nyheter og program knyttet til koronakrisen. TV 2 Nyhetskanalen doblet sin seertid fra uke ti til uke elleve og tolv, og hele befolkningen brukte i snitt ti minutter på kanalen i uke ti. Til sammenligning brukte vi bare totalt ett minutt på de internasjonale nyhetskanalene CNN, BBC World og Euronews. Dette viser hvor sterkt norske medier står hos det norske folket, og at selv om vi er inne i en global krise er det de norske mediene som fanger vår interesse og konsum. Kantar internasjonalt har også registrert økt seing på TV i mange andre land, og både mediebruk og forbruksvaner har endret seg de siste ukene.

Det er også grunn til å merke seg at seingen på Nent Groups TV-kanaler og Discovery Norge (DNN) sine kanaler, har vært stabile de siste ukene. Vi ser altså mer på norske TV-nyheter samtidig som vi opprettholder vårt konsum på norske TV-kanaler hvor vi fremdeles ser på serier, filmer og underholdning etc. – dog ikke så mye på sport.

Økt varelager og dekning hos TV-selskapene er positivt for norske annonsører. På kort sikt er vi alle litt handlingslammet, og må tenke oss litt om. Annonsørene vil justere og endre sine reklamekampanjer, men det er viktig å tenke langsiktig. Jan Blichfeldt og Ingvar Sandvik skriver i Kampanje at kommunikasjonsbransjen har i alle år fortalt sine kunder at det er viktig å opprettholde trykket selv i krisetider. Det gjelder selvfølgelig også i disse dager.

Kantar følger utviklingen tett og kommer tilbake med flere analyser av mediebruken og folks forbrukeratferd på Kampanje.com!