Mediekonsernet Schibsted går i disse dager ut på markedet med et nytt, digitalt annonseprodukt som heter «Norge Nå» og der Schibsted lover å gi annonsørene «én million nordmenn på 24 timer. Prisen på det nye produktet nytter det ikke å forhandle på da prisen er satt til 170.000 kroner og det selges kun til én annonsør per dag etter et «først i køen»-prinsipp. Dersom Schibsted-avisene klarer å selge ut dette på årsbasis betyr det over 60 millioner i kassa årlig.

Ifølge kommersiell direktør i Schibsted, Christian Haneborg, vil produktet være unikt på norske mediemarkedet.

- Mange av våre største kunder har i lang tid etterspurt et slikt produkt. Dette vil bidra til at vi stiller enda sterkere i konkurransen om et svært krevende annonsemarked. I tillegg skjer annonseringen innenfor en trygg kontekst og ingen annonsesvindel noe vi vet norske annonsører er opptatt av. Dette understøtter virkelig vår posisjon som den enkleste vei til det norske folk, sier Haneborg.

- Du sier krevende, hvordan opplever Schibsted annonsemarkedet for tiden? 

- Schibsted har startet året med vekst i digitale annonseinntekter, noe som vi selvfølgelig er fornøyd med. Samtidig opplever vi at markedet fortsatt er volatilt, og at det er en usikkerhet knyttet til fremtidig vekst i det totale annonsemarkedet. I Schibsted må vi jobbe hardt for å øke annonseinntektene i tiden fremover, sier han. 

Testkampanjene Haneborg og teamet har kjørt så langt, viser at annonsøren i mange tilfeller vil få levert vesentlig høyere dekning enn garantien på én million faktiske mennesker.

- Vi er så trygge på at vi kan levere denne dekningen hver dag gjennom hele året, at vi er villige til å gi bort produktet gratis såfremt vi ikke når målsetningen, sier Haneborg.  

Lite spark til Diar
De norske mediekonsernene har alle satset med nye produkter og tjenester i det digitale annonsemarkedet den siste tiden og Kampanje har ved flere anledninger omtalt Diar-satsingen til Aller Media og Amedia.  Haneborg sier han ønsker konkurransen fra Diar velkommen

- Annonsørene har aldri vært mer sultne enn i dag, og de stiller store krav til oss, heldigvis. Vi ser frem til hva Diar kommer opp med, og innrømmer at det bare gjør oss enda mer sultne med tanke på å innovere og utvikle nye og bedre produkter og tjenester. Vi gleder oss veldig til å gå ut i markedet med Norge NÅ, og vi er sikre på at responsen blir veldig bra, Christian Haneborg. 

Haneborg mener Schibsteds nye annonseprodukt vil være Diar overlegne på digital dekning med 81 prosent dekning sammenlignet med Diar som ifølge Forbruker & Media vil ha tilsvarende dekning på 62 prosent i løpet av en uke og 45 prosent på en dag.