Torsdag morgen legger Schibsted-konsernet frem sine tall for årets fjerde kvartal. De viser at det gikk dårligere i nyhetsdivisjonen i fjerde kvartal sammenlignet med i 2018. Overskuddet falt med 84 millioner kroner til 138 millioner kroner. På samme tid i 2018 var tilsvarende overskudd på 214 millioner kroner. Nedgangen var dermed på hele 14 prosent og Schibsted klarer ikke å veie opp inntektsfallet med kostnadsreduksjoner.

Omsetningen fra salg av digitale abonnement økte med 21 prosent og den norske virksomheten viste stabile marginer i kvartalet sammenlignet med fjoråret, men Schibsted-konsernet sliter med det de kaller et «utfordrende annonsemarked». Det er i Sverige at det går trått i annonsemarked.

Tidligere i dag skriver Kampanje også om nye reklameprognoser som viser at Facebook, Google og Snapchat vil ta over syv milliarder i reklamemarkedet i 2020. 

Les også: Nye prognoser: Facebook, Google og Snapchat vil ta over syv annonse-milliarder i 2020

Omsetningen gikk også tilbake og det med fem prosent til 1,94 milliarder kroner, mens den digitale annonseomsetningen gikk tilbake med 11 prosent.  I den største avisen VG var reklameomsetningen ned med seks prosent. 

- Nyhetsmedier har startet arbeidet med å implementere initiativer som skal redusere marginpresset gjennom å styrke produkttilbudet og styrke verdiforslaget vårt ut til kundene og tiltak som skal redusere kostnadene, sier Kristin Skogen Lund i Schibsted i en pressemelding fredag morgen. 

Her ser du resultatene til Schibsted-avisene i fjerdekvartal i 2019. Alle tall i MNOK. 

News Media 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.944 2.045 - 5
Driftsresultat, eks IFRS 138 214 - 14

Færre jobbannonser
Eller i konsernet som også omfatter de store rubrikksidene som Finn.no og Blocket går bedre. I kvartalet økte Finn.no omsetningen med seks prosent, mens veksten i Sverige var på åtte prosent.

- Inntektsveksten i dette segementet var noe lavere enn hva vi har sett i tidligere kvartaler som en følge av at Finn i Norge har opplevd noe lavere volumer innenfor eiendom og laverer volumer for jobber sammenlignet med i fjor. Denne utviklingen har også fortsatt i 2020, sier Skogen Lund.

Omsetningen innenfor området nordiske markedsplasser  så endte det på 758 millioner kroner og et overskudd på 310 millioner kroner. 

Tar en med det internsajonale selskapet Adevinta hadde Schibsted-konsernet samlede inntekter på over fem milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 4,7 milliarder kroner. Fjerdekvartalsresultatet før skatt landet på 227 millioner kroner, opp fra 47 millioner kroner i 2018. 

Her ser du resultatene til Schibsted-konsernet i fjerdekvartal i 2019. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2019 2018 Endring i %
Omsetning 5.101 4.742 + 7,6
Driftsresultat 279 75 + 272
Resultat før skatt 227 47 + 383