Forslaget ble sendt ut på høring fredag.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil blant annet fagpresse kunne få fritak fra moms.

- Forslaget innebærer at fritakene for trykte og elektroniske utgaver av aviser samles i én bestemmelse, på samme måte som fritakene for tidsskrifter og bøker. I tillegg utvides fritaket slik at det også vil omfatte dybdejournalistikk, definert som «dyptgående journalistisk produksjon og publisering» av nyheter og aktualitetsstoff fra et «avgrenset samfunnsområde», skriver regjeringen.

- Formålet med forslaget er å legge til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering av dybdejournalistikk i for eksempel tidsskrifter og fagpresse, skriver regjeringen videre.

I høringsnotatet presiserer de at medier som i all hovedsak er interne, slik som medier som er rettet mot en mindre lukket gruppe som en forening, klubb, bedrift eller lignende, ikke vil være omfattet av momsfritaket.

Høringsfristen er 31. mars i år.

(©NTB)