Posten-konsernet la fram resultatene fredag formiddag.

For 2019 sett under ett, er det justerte driftsresultatet 808 millioner kroner, en bedring på 278 millioner kroner fra 2018.

– Vi er fornøyde med utviklingen i 2019. Veksten, spesielt innen e-handelsmarkedet, kommer som følge av at vi utvikler tjenester og digitale løsninger som møter kundenes behov. Vi har god fart på innovasjonsarbeidet og er i gang med å forme fremtidens utleveringsnett. I fjor utvidet vi vårt utleveringsnettverk i Norge, Sverige og Danmark med nærmere tusen nye utleveringssteder, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

For post ble resultatet redusert. Volumet for adresserte brev falt med 9,9 prosent i 2019, og Posten venter en fortsatt nedgang. Som kjent medfører endringene i postloven at det fra juli 2020 kun blir postlevering annenhver dag.