Saken er oppdatert med svar fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Fredag forrige uke ble de 18 oppnevnte medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen – som skal ledes av Kjersti Løken Stavrum – kunngjort. Blant dem er flere pedagoger, akademikere, journalister og skribenter. 

- De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sa kultur– og likestillingsminister Abid Raja da. 

Nå kritiseres den for manglende teknologikompetanse. 

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge, mener det er synd at sammensetningen i utvalget ikke gjenspeiler de teknologiske utfordringene samfunnet står overfor. 

- Det er synd at kommisjonen, i den tida vi lever i, ikke har spiss-teknologikompetansen inne. Teknologiutviklingen går raskere enn noen gang. Både for norsk innhold, konkurranse, demokrati-, ytrings- og samfunnsutviklingen, byr dette på store utfordringer og muligheter. Et tydeligere teknologifokus i sammensettingen ville derfor vært klokt, sier Austlid til Kampanje,

Videre forteller hun at IKT Norge, som bransjeorganisasjon for digitale næringer, har stilt seg til disposisjon for Ytringsfrihetskommisjonen. 

- Vi håper kommisjonen og Kulturdepartementet benytter muligheten til å få denne kunnskapen, og vi bidrar gjerne. 

- Oppsiktsvekkende
Lignende kritikk ble fremmet av Peter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis ved instututt for medier og kommunikasjon ved UiO og sjefforsker ved Sintef Digital, i et innlegg hos Aftenposten i går. 

«Hele 18 medlemmer, og så er det ingen med spesialkompetanse i teknologi?», skriver Brandztæg - som mener det er ingenørene, ikke journalistene og redaktørene, som setter premissene for ytringer i 2020 og fremover. 

- Stikkord er store globale teknologiplattformer (Facebook, Google, Amazon), algoritmer, datafisering, kunstig intelligens, tingenes internett, personvern, manipulering og utfordringer innen cybersikkerhet. Samtlige trekk blir styrende for den nye ytringsoffentligheten, skriver Brandztæg  videre.

Han kaller den manglende teknologikompetansen «oppsiktsvekkende», ettersom «de teknologiske utfordringer var hele mandatet til den nye kommisjonen».

- Skal hente inn kunnskap
Den oppnevnte lederen i Ytringsfrihetskommisjonen, tidligere journalist og redaktør Kjersti Løken Stavrum, sier at hun har registrert kritikken, men at ikke kjenner seg igjen i den.

- Vi har for eksempel Bente Karlsnes (førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania red.anm.), og selv jobber jeg en del med teknologi. Det er ikke en lydmur rundt denne kommisjonen, vi skal hente inn kunnskap der vi trenger det, sier Løken Stavrum og fortsetter: 

- Jeg registrerer at noen mener kommisjonen mangler varslere, noen mener at vi mangler folk fra arbeidslivet, mens andre mener vi mangler funksjonshemmede eller eldre. Det kan godt stemme, men vi står fritt til å hente inn i kompetanse. 

Den administrerende direktøren i Stiftelsen Tinius mener kritikerne heller bør lese kommisjonens mandat og komme med innspill. 

- Det er Kulturdepartementet som har oppnevnt utvalget, og jeg tror dette er en bra kommisjon, avslutter hun. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja svarer slik på kritikken i en e-post til Kampanje:

- Behovet for teknologisk kompetanse er ett av mange hensyn som departementet har lagt vekt på ved sammensetningen av kommisjonen. Kommisjonen har også teknologisk kompetanse, ikke minst gjelder dette utvalgsmedlem Bente Kalsnes, som blant annet forsker på sosiale medier. Som Kjersti Løken Stavrum har sagt vil kommisjonen dessuten hente inn kompetanse og lytte til erfarne fagfolk på alle relevante områder.